Amilcare Ponchielli - La Gioconda
Amilcare Ponchielli

La Gioconda

Opera v 4 dejstvách v talianskom jazyku
150 min
Opera

O diele

La Gioconda je dielom, ktoré tvorí akýsi most medzi verdiovským romantizmom a nastupujúcim verizmom a svojím veľkým baletným vstupom odkazuje aj na tradíciu francúzskej opery. Rozhodne však nie je sentimentálnou selankou, aké sa v čase jej vzniku (1876) ešte komponovali – je realistickou drámou, ktorá sprítomňuje pohnuté osudy jej aktérov natoľko vierohodne, že by mohla byť pokojne obrazom súčasnej spoločnosti. Renesančné Benátky pritom pod veselým karnevalovým zovňajškom ukrývajú intrigy, spleť neprelomiteľnej moci úradov, tajnej polície, špiónov a štátnej inkvizície. Je to zábava v strachu, smiech cez slzy. Na pozadí takejto spoločenskej situácie sa odohrávajú spletité osudy hlavných postáv milostného trojuholníka –  Giocondy, Laury a Enza, doplneného o zloducha Barnabu. 

Premiéra
27.04.2018

Inscenačný tím

Libreto
Arrigo Boito
Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Dominik Beneš
Zbormajsterka
Iveta Popovičová
Choreografia
Béla Kéri Nagy
Scéna
Petr Vítek
Kostýmy
Lenka Polášková
Svetelný design
Daniel Tesař
Dramaturgia

Obsadenie

Gioconda
Patrícia Malovec , Jolana Fogašová
Laura Adorno
Michaela Šebestová , Cristina Melis
La Cieca
Jitka Sapara Fischerová , Agnes Zwierko
Enzo Grimaldo
Max Jota , Paolo Lardizzone
Barnaba
Zoltán Vongrey , Roman Krško
Alvise Badoero
Ivan Zvarík , Ondrej Mráz
Zuane
Marián Hadraba
Isepo
Cantore
Matúš Bujňák
Prvý hlas
Druhý hlas
Spoluúčinkuje
Zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster

Naši partneri