Domov > Konkurz na miesto: hráč na II. trúbke

Konkurz na miesto: hráč na II. trúbke

Generálny riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta v orchestri Štátnej opery:

hráč na II. trúbke

Vzdelanie:
- absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár:
- ľubovoľný koncert pre trúbku z obdobia klasicizmu ( I. a II. časť + kadencia )

Hra spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party:

- S. Prokofiev: Rómeo a Júlia
- R. Leoncavallo: Komedianti
- E. Kálmán: Čardášová princezná
- N. R. Korsakov: Mlada
- M. Stewart - J. Herman: Hello, Dolly
- X. Montsalvatge: Kocúr v čižmách

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 
vo štvrtok 23.03.2023 o 10:00 hod.

Orchestrálne materiály: 

noty_cardasova_princezna.pdf
noty_hello_dolly.pdf
noty_kocur_v_cizmach.pdf
noty_komedianti.pdf
noty_komedianti_2.pdf
noty_mlada.pdf
noty_mlada_2.pdf
noty_romeo_a_julia.pdf

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Štátna opera uchádzačom ponúka: plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe (základná zložka mzdy je v rozsahu od 929,- € do 1114,- €), týždeň dovolenky navyše, týždenný pracovný čas 37,5 hod., a iné výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Prihlášku a životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov prosíme zaslať emailom alebo poštou do 17.03.2023 (piatok).

Kontaktná osoba: Mgr. art. Henrich Lehotský, tel.: 0905 985 183, e-mail: veduci.orchestra@stateopera.sk

Konkurz na miesto: hráč na II. trúbke

Naši partneri