Domov/ Umelecký súbor/ Danihelová

Ivica Danihelová

Členovia baletu

Pochádza z Martina. Štúdium tanca začala na Tanečnom konzervatóriu v Košiciach (1993-1995). Neskôr, od roku 1995, pokračovala v štúdiu na Tanečnom konzervatóriu v Prahe, ktoré ukončila v roku 1998. Počas štúdia účinkovala v baletoch Labutie jazero (ŠDK-1994), Luskáčik (ND Praha-1997).

V sezóne 1998-1999 pôsobila ako členka baletu Štátneho divadla v Košiciach, kde účinkovala v baletoch Rómeo a Júlia, Chopiniana, Krvavá svadba, Edith Piaf.

Od septembra 2000 je členkou baletu Štátnej opery v Banskej Bystrici, kde počas svojho pôsobenia stvárnila celý rad postáv, v minulosti aj viacero sólových ako napr. Dara (Gypsy Roots), Nevesta/Milencova žena (Krvavá svadba), Salome (Salome), Lady Macbeth (Macbeth). Aktuálne účinkuje napríklad v tituloch Rómeo a Júlia (Kapuletová), Carmen (Michaela), Kocúr v čižmách (Tifany) a.i.
V roku 2009 ukončila štúdium pedagogiky klasického tanca na VŠMU v Bratislave.
V súčasnosti okrem pozície interpreta zastáva aj funkciu pedagóga baletu, asistenta choreografa a zástupcu umeleckého šéfa baletu (od r. 2017).

Naši partneri