Konkurz na miesto: I. horna sólo
Domov/ Práca/ Konkurz na miesto: I. horna sólo

Konkurz na miesto: I. horna sólo

Generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici vypisuje KONKURZ na obsadenie pracovného  miesta v orchestri Štátnej opery:

I. horna sólo

Vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár:
- W.A. Mozart: Koncert pre lesný roh a orchester Nr. 4 – Es-dur,  KV495
- 1. časť – Allegro moderato
- 2. časť – Romanza andante

Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party: 
- S. Prokofiev: Rómeo a Júlia 
- G.Rossini: Otello
- A.Dvořák: Rusalka
- G. Bizet: Carmen
- A.P.Borodin: Knieža Igor

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 
v stredu 25.09.2024 o 10:00 hod.

Orchestrálne materiály sú zverejnené na webovej stránke Štátnej opery (https://www.stateopera.sk/sk/praca), alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: milan.bernat@stateopera.sk alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73  Banská Bystrica a to najneskôr do 18.09.2024 (streda). Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz.

Notové materiály: https://bit.ly/notove_materialy_2024

Štátna opera ponúka: • plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe; • týždeň dovolenky navyše; • finančný príspevok na stravu; 

• ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. art. Milan Bernát, tel.: 0905 985 183, e-mail: milan.bernat@stateopera.sk

Naši partneri