Domov > Grófka Marica

Emmerich Kálmán Grófka Marica

Emmerich Kálmán - Grófka Marica

150 min

Opereta v 3 dejstvách. Dielo uvádzame v slovenskom jazyku.

Premiéry:
  • 20.12.1996
  • 21.12.1996
Dirigent
Igor Bulla
Réžia
Peter J. Oravec
Scéna
Vladimír Suchánek
Kostými
Helena Bezáková
Choreografia
Elena Záhoráková
Zbormajsterka
Iveta Popovičová

Grófka Marica
Oľga Hromadová
Gróf Tassilo
Ján Babjak a.h.
Líza
Alžbeta Trgová
Koloman Zsupán
Peter Schneider, Peter Svetlík
Dragomír Populescu
Igor Lacko
Karol Liebenberg
Zoltán Vongrey, Karol Kurtulík a.h.
Kňažná Rosenthalová
Božena Lenhardová a.h.
Johann
Ivan Zvarík, Štefan Turňa
Eržika
Eva Lucká

Spoluúčinkuje
Orchester, zbor a balet Štátnej opery

Libreto: Július Brammer a Alfréd Grünwald.
Slovenský preklad: Ladislav Holoubek.

Grófka Marica je jednou z najhranejších a najobľúbenejších operiet.
Dej sa odohráva v idylickej rezidencii jednej balkánskej ríše, kde sa spieva a tancuje čardáš. Schudobnený šľachtic Tasillo je zamestnaný ako správca statku bohatej grófky Marice. Tá svojho vidieckeho zamestnanca vôbec nepozná. Keď však znenazdajky navštívi svoje panstvo, kde chce na chvíľu uniknúť pred zástupmi nápadníkov, dôjde k osudovému stretnutiu. Zdá sa, že po počiatočnom flirtovaní nebude „neobyčajnému“ správcovi a bohatej grófke nič stáť v ceste ich lásky, keby..., keby nenastala komplikácia... O tom, že sa všetko na dobré obráti, nemôže byť pochýb. Veď hovoríme o jednej z najpopulárnejších Kálmánových operiet. Príťažlivé tanečné melódie a rytmy, piesne „Nás čaká Varaždín, Hraj Cigán“ a ďalšie, to je Grófka Marica.

Naši partneri