Ako sa to všetko začalo...
Domov/ Aktuality/ Ako sa to všetko začalo...
Publikované: 23. Apríl 2020

Ako sa to všetko začalo...

Sobota 23. januára sa zlatými písmenami zapísala do dejín celého stredného Slovenska. V tento deň totiž začala svoju činnosť najmladšia slovenská spevoherná scéna so sídlom v Banskej Bystrici. 

Národný dom na dobovej fotografiiZdroj: Slovenská národná galéria v Bratislave

Týmito slovami, napísanými začiatkom roku 1960, uviedol muzikológ Igor Vajda na stránkach československého odborného časopisu Hudební rozhledy do života banskobystrickú opernú scénu. V čase jej vzniku išlo o skutočný unikát: Banská Bystrica s približne 30 000 obyvateľmi patrila k najmenším európskym sídlam s vlastným operným súborom. 

František Rell. Zdroj: Archív ŠO

Bezprostredným impulzom k založeniu opery v meste bola skutočnosť, že v rámci už pomerne bohatej divadelnej siete v Československu išlo o jediné krajské mesto bez profesionálnej scény. Dňa 8. 1. 1959 prijal Zbor povereníkov uznesenie, že existujúce Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene sa rozšíri o nový spevoherný súbor sídliaci v Banskej Bystrici. Prvým umeleckým šéfom sa stal skúsený organizátor divadelného života František Rell, ktorý stál aj pri zrode Slovenského divadla v Prešove (1944). Rellovými najbližšími spolupracovníkmi sa stali riaditeľ DJGT vo Zvolene Ján Tesák a dirigent Ján Kende.

Ján Kende. Zdroj: Archív ŠO

V priebehu leta sa konali konkurzy pre uchádzačov z celej republiky. Vekový priemer súboru bol nízky – takmer výlučne ho tvorili mladí umelci, z ktorých mnohí len začínali svoju profesionálnu dráhu. Viacero predstaviteľov zakladateľskej generácie malo českú národnosť (napr. sopranistky Mária Urbanová a Dagmar Rohová-Boksová, tenorista Vilém Boksa, baletná sólistka Tamara Isičenko), prípadne české školenie (napr. dramaturgička a režisérka Drahomíra Bargárová).

Dagmar Rohová-Boksová. Zdroj: Archív ŠOMária Urbanová. Zdroj: Archív ŠODramaturgička a režisérka Drahomíra Bargárová. Zdroj: Archív ŠO

Jedinými slovenskými prvoodborovými sólistami boli barytonisti Štefan Babjak a Ladislav Longauer, ktorí následne spojili s banskobystrickou operou celý svoj profesionálny život. Zborové i tanečné teleso sa z veľkej časti sformovalo z členov SĽUK-u, ale tiež súboru PUĽS či iných umeleckých zoskupení. Divadlo v Banskej Bystrici nevzniklo ako operný dom. V čase zrodu dostalo do vienka označenie „ľudová spevohra“, štatút opery získalo až v roku 1972.

Pokračovanie nabudúce...

Marie Urbanová a Ladislav Longauer. Zdroj: Archív ŠO

Poľská krv (1967) - Dagmar Rohová a Štefan Babjak. Zdroj: Archív ŠO

Tamara Isičenko-Slabejová a Pavol Lukáč v prvej inscenácii Eva Spevohry DJGT (1960). Zdroj: Archív ŠO

Štefan Babjak (1959). Zdroj: Archív ŠO

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri