Opatrenia
Domov/ Aktuality/ Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení
Publikované: 02. September 2021

Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení

Štátna opera funguje v režime OTP, to znamená, že na predstavenia bude umožnený vstup iba návštevníkom, ktorí sa preukážu:

- potvrdením o plnom zaočkovaní;
- negatívnym výsledkom testu na COVID-19, a to v papierovej alebo elektronickej forme nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu;
- potvrdením o prekonaní COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
- pred každým predstavením sa vykonáva celková dezinfekcia priestorov, v ktorých sa pohybujú návštevníci (vstupná hala, foyer, hľadisko, šatne, javisko a toalety);
- pred každým predstavením sa vetrajú všetky priestory pre návštevníkov, dezinfikujú sa sedadlá a dotykové plochy (kľučky, pulty, madlá a i.), počas predstavenia je zabezpečené odsávanie vzduchu z hľadiska, vetranie a odsávanie vzduchu sa realizuje aj počas prestávok medzi jednotlivými dejstvami;
- do budovy Štátnej opery môžu návštevníci vstúpiť a pohybovať sa v interiéri len s prekrytím horných dýchacích ciest – rúškom resp. respirátorom v zmysle aktuálne platného nariadenia ÚVZ; 

Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa odporúča:
- v prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19  dotyčnej osobe /vrátane partnera/partnerky alebo osoby žijúce v jednej domácnosti/ opustiť budovu dverami na to vyhradenými a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára;
- po vstupe do budovy je návštevník povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky;
po dezinfekcií rúk sú návštevníci povinní sa preukázať potrebným potvrdením;
- následne postupujú ku kontrole vstupeniek, po ktorej sa  návštevníci ďalej presúvajú priamo do foyera (šatňa bude návštevníkom sprístupnená);
- v hľadisku počas predstavenia musia mať diváci vždy zakryté dýchacie cesty – rúškom, resp. respirátorom;
- na toaletách sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, stála služba upratovačky priebežne zabezpečuje dezinfekciu toaliet a spoločných priestorov, vrátane umývania podláh, hlavne po začatí predstavenia a po prestávke; 
- pred predstavením, cez prestávku a pri vychádzaní zo sály sú návštevníci povinní  dodržiavať 2 m odstup medzi sebou, respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky), obmedziť osobný kontakt, najmä podávanie rúk, a používať prekrytie dýchacích ciest – rúško resp. respirátor počas celého pobytu v Štátnej opere;
- ak návštevník počas prestávky opustí vnútorné priestory Štátnej opery, pri návrate je povinný znovu použiť dezinfekciu na ruky;
- bufety Štátnej opery sú počas predstavení sprístupnené;
- vstup do budovy je umožnený hodinu pred predstavením;

- v období pandémie nie sú dovolené kvetinové a vecné dary.

Odporúčame  uprednostniť online nákup vstupeniek cez portál navstevnik.sk

⃰Vrátenie vstupného. V prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 odporúčame dotyčnej osobe /vrátane partnera/partnerky alebo osoby žijúce v jednej domácnosti/ opustiť budovu Štátnej opery. V takomto prípade sa týmto osobám vráti vstupné buď priamo v pokladnici po predložení vstupenky (po zlepšení zdravotného stavu) alebo sa pošle na účet po písomnom požiadaní emailom na adresu: rezervacie@stateopera.sk. Zároveň je potrebné doložiť foto/scan vstupeniek najlepšie vo formáte PDF, meno a IBAN. 

V prípade, že sú vstupenky zakúpené online, je možné o vrátenie vstupného požiadať písomne emailom na: rezervacie@stateopera.sk. Súčasne je potrebné priložiť vstupenky vo formáte PDF, meno a celý IBAN. Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Návštevníci sa môžu o  bližších podrobnostiach informovať na oddelení marketingu (dana.kocianova@stateopera.sk  a komunikácie s návštevníkmi rezervacie@stateopera.sk).

V Banskej Bystrici 2. 9. 2021

PhDr. Rudolf Hromada
generálny riaditeľ Štátnej opery
v.r.

Opatrenia

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri