Domov/ Umelecký súbor/ Lukáčová

Mgr. Alžbeta Lukáčová PhD.

Dramaturgička

Alžbeta Lukáčová pochádza z Banskej Bystrice. Vysokoškolské štúdiá hudobnej vedy absolvovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Hneď po ukončení univerzity začala pracovať v Štátnej opere v Banskej Bystrici ako dramaturgička (2004). V tomto divadle o. i. pripravila prvé slovenské prebásnenie diela I. Stravisnkého Príbeh vojaka, ktoré tu bolo s úspechom uvádzané. Od roku 2007 pôsobila ako etnomuzikologička v Stredoslovenskom múzeu a zároveň pedagogička na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK, kde prednášala Kurz etnomuzikológie a Špeciálny etnomuzikologický seminár. V roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na Ústave hudobnej vedy SAV, kde do roku 2012 pôsobila ako vedecká pracovníčka. Je autorkou odbornej knižnej monografie „Samko Dudík a jeho kapela: Fenomén výraznej osobnosti v tradičnej hudobnej kultúre“. V roku 2011 získala 1. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov a zároveň Cenu prezidenta Slovenskej Republiky Ivana Gašparoviča za pozoruhodný vedecký prínos. Od roku 2012 opäť pôsobí ako dramaturgička v Štátnej opere v Banskej Bystrici, kde sa do súčasnosti podieľala na viac ako 50 operných, operetných, baletných a hudobno-dramatických dielach.

Alžbeta Lukáčová sa popri zamestnaní venuje hre na cimbal a spevu v skupine Banda orientovanej na worldmusic. Je každoročnou autorkou hudobno-spevných programov na najvýznamnejších festivaloch na Slovensku a Morave. Venuje sa vydavateľskej činnosti orientovanej na tradičný folklór a realizuje terénne výskumy ľudovej hudby na území Slovenska. Je redaktorkou a moderátorkou pravidelných relácii o ľudovej hudbe na rádiu Lumen a v RTVS.

Naši partneri