Domov / Vedenie

Vedenie

Generálny riaditeľ

PhDr. Rudolf Hromada

Ekonomická riaditeľka

Ing. Alena Kajsová

Umelecký riaditeľ opery

Mgr. art. Šimon Svitok

Umelecká riaditeľka baletu

Mgr. art. Dana Dinková

Personálno-organizačná riaditeľka

Ing. Monika Končická

Naši partneri