Domov > Rigoletto > Rigoletto

Giuseppe Verdi Rigoletto

Giuseppe Verdi - Rigoletto

28.01.2022piatok18:00

180 min

Opera v 3 dejstvách v talianskom jazyku so slovenskými titulkami

Hudobné naštudovanie
Marián Vach
Dirigent
Marián Vach
Réžia
Anna Osipenko
Zbormajsterka
Iveta Popovičová
Choreografia
Michail Čajkasov
Scéna
Viktor Grigorev
Kostýmy
Vera Marinina
Libreto
Francesco Maria Piave
Dramaturgia
Alžbeta Lukáčová

Rigoletto
Martin Popovič
Gilda
Katarína Procházková
Vojvoda
Dušan Šimo
Sparafucile
Ivan Zvarík
Maddalena
Michaela Šebestová
Gróf Monterone
Šimon Svitok
Marullo
Gabriel Sárossy
Borsa
Michal Hýrošš
Gróf Ceprano
Daniel Kováčik
Grófka Ceprano
Darina Benčová
Giovanna
Oľga Hromadová
Páža
Ivana Kurtulíková
Diana
Beata Gaálová
Vojak
Karol Kurtulík

Spoluúčinkuje
Zbor, balet a orchester ŠO
Koncertný majster
Oldřich Husák

Rigoletto je operou, ktorá kraľuje na svetových javiskách aj po 164 rokoch od jej prvého uvedenia. Nečudo − príbeh, ktorý vznikol na námet drámy Victora Huga Kráľ sa zabáva vytvoril spolu s hudbou Giuseppe Verdiho esenciu, ktorá publikum oslovuje dodnes. Tragický príbeh o dvornom šašovi Rigolettovi a jeho krásnej dcére Gilde, ktorá podľahne zvodom jeho prelietavého pána, mantovského Vojvodu, je zároveň kritikou spoločnosti, disponuje vypätými vášňami i lyrickými osobnými príbehmi. Aj keď literárna predloha diela vznikla v predminulom storočí, kopíruje stále aktuálnu tému ľudskej zloby, egocentrizmu a negatívnych emócií. Rigletto je postavený pred dilemu: má bez problémov prežiť v skazenej spoločnosti so „zatvorenými očami” alebo si zachovať „čistý štít” a priniesť krutú obeť? Každý je v živote niekedy postavený pred „Sofiinu voľbu” a každý sa s ňou snaží vyrovnať po svojom − opera Rigoletto nám nastavuje zrkadlo a kladie otázky o zmysle ľudskej existencie.

Fotky a videá

Kedy hráme a rezervácie

28.01.2022

Naši partneri