Domov > Prijmeme všeobecnú účtovníčku

Prijmeme všeobecnú účtovníčku

ŠTÁTNA OPERA prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu:

všeobecný účtovník / všeobecná účtovníčka

Kvalifikačné predpoklady:
- úplné stredné vzdelanie s maturitou v ekonomickom odbore

Ďalšie požiadavky:
- znalosť účtovníctva príspevkových organizácií a súvisiacej legislatívy platnej vo verejnej správe
- požadovaná dĺžka odbornej praxe min. 1 rok
- užívateľská znalosť informačného systému štátnej pokladnice  a programu SOFTIP PROFIT, resp. SAP  je výhodou
- práca na PC, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý
- flexibilita, bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť a precíznosť
- priame, zrozumiteľné a príjemné vystupovanie

Náplň práce:
- predkontácia a komplexné spracovanie účtovných dokladov (v IS Softip Profit), kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov 
- zatriedenie príjmov a výdavkov organizácie podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie, zdrojov, programov a ďalších účtovných kľúčov
- zostavenie účtovných uzávierok, účtovných a finančných výkazov podľa platnej legislatívy
- spracovanie podkladov pre konsolidovanú účtovnú závierku
- spracovanie podkladov do správy o činnosti a hospodárení organizácie
- ďalšie práce ekonomického charakteru podľa potreby organizácie a nadriadeného orgánu

Informácia pre uchádzača:
Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základná mzda je v rozsahu od 692,- € do 830,50 €. Ku mzde sa vypláca po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie v zmysle uvedeného zákona.   

Prihlášky so životopisom posielajte do 26.05. 2022 na adresu:

ŠTÁTNA OPERA, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, alebo e-mailom na adresu: monika.koncicka@stateopera.sk

Prípadné informácie na tel. č.: 0907 833 942, 0907 822 302

Prijmeme všeobecnú účtovníčku

Naši partneri