Domov > Prijmeme inšpicienta(ku)

Prijmeme inšpicienta(ku)

Štátna opera v Banskej Bystrici prijme do pracovného pomeru:

INŠPICIENTA(KU) ŠTÁTNEJ OPERY

Podmienky:
- úplné stredné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie
- minimálne základné hudobné vzdelanie
znalosť notových materiálov a orientácia v nich je nevyhnutnou podmienkou

Ďalšie požiadavky:
- organizačné schopnosti
- zodpovednosť
- časová flexibilnosť a ochota pracovať v kolektíve

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru (s názvom pracovnej pozície o ktorú sa uchádzate), profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov pošlite emailom na adresu: simon.svitok@stateopera.sk alebo poštou na: Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica, najneskôr do 31.01.2023.

Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Informácia pre uchádzača: Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Základná  mzda je v rozsahu od 801,- € do 961,- €. Ku mzde sa vypláca osobné ohodnotenie v zmysle uvedeného zákona.

Informácie: Mgr. art. Šimon Svitok, umelecký riaditeľ opery e-mail: simon.svitok@stateopera.sk

Naši partneri