Domov > Predaná nevesta > Predaná nevesta

Bedřich Smetana Predaná nevesta

1. Premiéra

14.10.2022piatok18:30

Komická spevohra v 3 dejstvách v českom jazyku

Hudobné naštudovanie
Ján Procházka
Dirigent
Ján Procházka
Réžia
Zuzana Fischer
Zbormajster
Daniel Simandl
Pohybová spolupráca
Zuzana Lisoňová
Scéna
David Janošek
Kostýmy
David Janošek
Libreto
Karel Sabina
Daramaturgia
Alžbeta Lukáčová

MAŘENKA
Michaela Kušteková, Patrícia Malovec
JENÍK
Dušan Šimo, Amir Khan
KECAL
Ivan Zvarík, Michal Onufer
KRUŠINA
Zoltán Vongrey, Marián Lukáč
ĽUDMILA
Oľga Hromadová, Eva Šeniglová
VAŠEK
Michal Hýrošš, Peter Račko
HÁTA
Eva Lucká, Michaela Šebestová
MÍCHA
Martin Popovič, Marián Hadraba
ESMERALDA
Katarína Procházková, Jakuba Šeniglová
PRINCIPÁL
Juraj Kašša, Dušan Kuchár
INDIÁN
Gabriel Sárossy

Zakladateľské dielo českej modernej opery, ktoré je mimoriadne obľúbené i na Slovensku. Jej premiéra v roku 1866 okamžite zaznamenala úspech a napriek jej výrazne ľudovému koloritu veľmi skoro prekročila rámec národnej hudobnej literatúry a dnes patrí k zlatému fondu svetovej komickej opery.  Toto hravé, bezprostredné a navýsosť tanečné dielo prenáša divákov na dedinskú púť. Všetci sú veselí, len Marienka sa trápi – čaká ženícha, za ktorého sa má vydať tak, ako to dohodol jej otec. Marienkin milý, Janík, sa ju snaží uistiť, že ich láska je verná a prekoná všetky nástrahy. Do dediny prichádza aj dohadzovač Kecal, aby dojednal svadbu Marienky s koktavým Vaškom... Dielo je vhodné pre rodiny s deťmi, pre náročných divákov i pre tých, ktorí operné umenie len objavujú.

Naši partneri