Domov > Lúčime sa s prvou dámou banskobystrickej opernej scény

Lúčime sa s prvou dámou banskobystrickej opernej scény

So smútkom oznamujeme, že nás navždy opustila kolegyňa, priateľka,

a prvá dáma banskobystrickej opernej scény 

DAGMAR ROHOVÁ – BOKSOVÁ

(*14. 6. 1933 − †2. 12. 2019)

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o odchode Dagmar Rohovej – Boksovej, ktorá ako výrazná sólistka zanechala hlbokú stopu na banskobystrickej opernej scéne. Zasvätila jej celý svoj profesionálny život. Pani Rohovej patrí miesto jednej z najdôležitejších osobností histórie dnešnej Štátnej opery a i vďaka nej sa divadlo mohlo dlhodobo umelecky profilovať. Stála pri začiatku vzniku vtedajšej Spevohry Divadla J. G. Tajovského, keď sem nastúpila ako mladá sopranistka v roku 1959. Do sólovej roly bola obsadená hneď v historicky prvej inscenácii divadla – Foersterovej Evy. Bola to debutantská opera pre divadlo i pre samotnú Dagmar Rohovú, mladú, práve doštudovanú speváčku.

 Dagmar Rohová – Boksová prišla do Banskej Bystrice z Čiech, ako rodáčka z Hradca Králové. V tom čase už mala za sebou štúdiá na pražskom Hudobno-pedagogickom ústave, absolutórium brnianskeho konzervatória i odboru koncertného a operného spevu na Janáčkovej akadémii múzických umení. Dnešná Štátna opera sa stala jej prvou, a čas ukázal, že i trvalou domovskou scénou. Stvárnila tu 74 hlavných postáv, niektoré dokonca opakovane. Vždy s rovnakým nasadením a zápalom. Počas 30-ročnej sólistickej kariéry prešla od pohyblivého lyrického sopránu s koloratúrou všetkými špecializáciami svojho odboru, až po dramatické roly. Účinkovala predovšetkým v opernom žánri, no viacero hlavných postáv stvárnila i v operetách. Ako speváčka patrila k mimoriadne kultivovaným a herecky talentovaným zjavom banskobystrickej scény, o čom svedčia mnohé dobové kritiky. Dlhodobo patrila k vedúcim osobnostiam umeleckého súboru a jej nezmazateľnou stopou v dejinách operného umenia na Slovensku sú kreácie v operách Viva la Mamma G. Donizettiho, Lekárom proti svojej vôli Ch. Gounoda, no predovšetkým titulné úlohy v La Gioconde A. Ponchielliho a v Adriane Lecouvreur F. Cilèu. Tie oživila pre slovenské publikum po prvýkrát v histórii. Žiarila aj ako Rosina v Barbierovi zo Sevilly, Dona Anna v Mozartovom Donovi Giovannim, Júlia v Gounodovej opere Romeo a Júlia,  Mimi v Pucciniho Bohéme, či v operetách Čardášová princezná ako Sylva alebo vo Veselej vdove ako Hana Glavariová. Popri sólistickom pôsobení sa venovala aj hlasovej príprave členov operného speváckeho zboru. Jej posledným predstavením bola grandiózna a mimoriadne náročná kreácia Abigaille vo Verdiho Nabuccovi, ktorou sa so svojimi divákmi rozlúčila 19. septembra 1989.

Pani Dagmar Rohová bola umelkyňou, o ktorej sa jej kolegovia i diváci vždy vyjadrovali s úctou. Táto sympatická speváčka sa vyznačovala zodpovedným prístupom ku každej stvárňovanej role, zrelou muzikalitou a neprehliadnuteľnou hudobnou inteligenciou. Prežila neľahké začiatky rozvoja operného umenia v Banskej Bystrici, jeho výšiny aj pády. Bola opernou divou s neprehliadnuteľným šarmom, javiskovou charizmou a nezlomnou profesionalitou. Je nám cťou, že sme mohli byť jej kolegami a nasledovníkmi.

Česť jej pamiatke!

Posledné zbohom budete môcť dať pani Dagmar Rohovej – Boksovej v piatok 6.12.2019 o 11,00 hod. na smútočnom obrade v Štátnej opere a o 14,00 hod. v Krematóriu v Banskej Bystrici.

Naši partneri