Ildikó Baloghová

Korepetítorka

Pochádza z Komárna. Hru na klavíri študovala na žilinskom konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u Stanislava Zamborského a Zuzany Paulechovej-Štiasnej. Účinkovala ako sólistka a korepetítorka na rôznych hudobných festivaloch, spolupracovala so speváckymi zbormi v Bratislave a Trnave.
V Štátnej opere pracuje od roku 2009.

Naši partneri