Domov > Konkurz: zbormajster / asistent dirigenta

Konkurz: zbormajster / asistent dirigenta

Generálny riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta:

ZBORMAJSTER / ASISTENT DIRIGENTA

Termín konkurzu: 27. 9. 2021 o 10,00 h. v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 

Podmienky:
- ukončené vysokoškolské štúdium v odbore dirigovanie (orchester alebo zbor)
- klavírna zručnosť
- prax v odbore výhodou
- aktívna znalosť cudzieho jazyka výhodou 

Konkurz bude pozostávať:
- z osobného pohovoru            
- zo samostatnej skúšky so zborom, ktorú budú sami viesť od klavíra (uchádzač sám hrá na klavíri aj diriguje zbor)
- z dirigovania ansámblovej skúšky sólistov a zbor (korepetítor k dispozícii)

REPERTOÁR: G. VERDI – LA TRAVIATA – 1. DEJSTVO

Notový materiál na vyžiadanie zabezpečí uchádzačom Štátna opera.

Nástup je možný ihneď. Plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe (základná zložka mzdy je v rozsahu od 887,- € do 1064,50 €). 

Kontaktná osoba: Mgr.art. Šimon Svitok, umelecký riaditeľ opery, tel.číslo: 0917 860 609, e-mail: simon.svitok@stateopera.sk

Na uvedený e-mail je potrebné do 22.9.2021 poslať štrukturovaný profesijný životopis, fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom hudobnom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR), adresu trvalého pobytu, e-mail a telefónny kontakt.

Konkurz: zbormajster / asistent dirigenta

Naši partneri