Domov > Konkurz na hráča II. huslí

Konkurz na hráča II. huslí

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta v orchestri ŠO :

hráč na II. husle - vedúci skupiny

Vzdelanie : 

- absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky :

1. Sólový repertoár :

- W.A. Mozart: ľubovoľný husľový koncert I. a II. časť + kadencie

- J.S. Bach: Sonáty a partity pre sólové husle (dve kontr. časti podľa vlastného výberu)

Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.

2. Orchestrálne party :

   -   G.Puccini: Tosca   

   -   S. Prokofjev: Rómeo a Júlia

   -   G. Verdi: Traviata

   -   G. Verdi: Rigoletto

   -   P.I. Čajkovskij: Eugen Onegin

   -   A. Dvořák: Rusalka

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční dňa 23.1.2020 o 10,30 hod. v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11.

Orchestrálne materiály je možné zaslať na požiadanie e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky a životopis prosíme  zaslať  do 20.1.2020

Kontaktná osoba: Mgr. art. Henrich Lehotský, tel.: 0905985183, e-mail:  lehotskyhenrich@gmail.com

Naši partneri