Domov > Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení

Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení

(aktualizované 22.septembra 2020)

- kapacita hľadiska Štátnej opery je znížená (uplatňuje sa šachovnicové sedenie – striedanie voľných a obsadených miest);

- pred každým predstavením sa vykonáva celková dezinfekcia priestorov, v ktorých sa pohybujú návštevníci (vstupná hala, foyer, hľadisko, šatne, javisko a toalety);

- pred každým predstavením sa vetrajú všetky priestory pre návštevníkov, dezinfikujú sa sedadlá a dotykové plochy (kľučky, pulty, madlá a i.), počas predstavenia je zabezpečené odsávanie vzduchu z hľadiska, vetranie a odsávanie vzduchu sa realizuje aj počas prestávok medzi jednotlivými dejstvami;

- do budovy Štátnej opery môžu návštevníci vstúpiť a pohybovať sa v interiéri len so zakrytým nosom a ústami, a to rúškom alebo iným primeraným spôsobom; 

- vstup do budovy je možný iba jedným vyznačeným vchodom – návštevníci môžu vstupovať po jednom, pričom sú povinní zachovávať odstupy minimálne 2 metre; výnimkou sú  manželské páry alebo osoby žijúce v jednej domácnosti, ktoré môžu vstúpiť za sebou bez dodržania odstupu 2 metrov; 

- pri vstupe do predného foyeru sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota prostredníctvom termokamery,  a to za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej opery. Namerané hodnoty sa neukladajú na žiadne médium;  

(Z dôvodu ochrany verejného zdravia v prípade zvýšenej telesnej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 odporúčame dotyčnej osobe vrátane partnera/partnerky alebo osoby žijúce v jednej domácnosti opustiť budovu dverami na to vyhradenými. V takomto prípade sa týmto osobám vráti vstupné za nižšie uvedených podmienok ⃰ );

- po vstupe do budovy je návštevník povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky;

- potom sa môže presunúť k pokladnici, kde si zakúpi vstupenky (odporúčame  uprednostniť online nákup vstupeniek cez portál navstevnik.sk alebo kúpu v predpredaji);

- po kontrole vstupenky sa návštevník premiestni priamo do hľadiska (šatňa bude návštevníkom sprístupnená);

- v hľadisku počas predstavenia musia mať diváci vždy zakryté dýchacie cesty rúškom alebo iným primeraným spôsobom;

- na toaletách sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a stála služba upratovačky priebežne zabezpečuje dezinfekciu toaliet a spoločných priestorov, vrátane umývania podláh hlavne po začatí predstavenia a po prestávke; 

- pred predstavením, cez prestávku a pri vychádzaní zo sály sú návštevníci povinní stále dodržiavať 2 m odstup medzi sebou, respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky), obmedziť osobný kontakt, najmä podávanie rúk, a používať prekrytie dýchacích ciest počas celého pobytu v Štátnej opere;

- Ak návštevník počas prestávky opustí vnútorné priestory Štátnej opery, pri návrate je povinný znovu použiť dezinfekciu na ruky. 

bufety Štátnej opery nie sú počas predstavení sprístupnené;

- vstup do budovy ju umožnený trištvrte hodinu pred predstavením;

v období pandémie nie sú dovolené kvetinové a vecné dary.

⃰ Vrátenie vstupného. V prípade zvýšenej telesnej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 odporúčame dotyčnej osobe vrátane partnera/partnerky alebo osoby žijúce v jednej domácnosti opustiť budovu Štátnej opery. V takomto prípade sa týmto osobám vráti vstupné buď priamo v pokladnici po predložení vstupenky (po zlepšení zdravotného stavu) alebo sa pošle na účet po písomnom požiadaní emailom na adresu: rezervacie@stateopera.sk. Zároveň je potrebné doložiť foto/scan vstupeniek najlepšie vo formáte PDF, meno a IBAN. 

V prípade, že sú vstupenky zakúpené online, je možné o vrátenie vstupného požiadať písomne emailom na: rezervacie@stateopera.sk. Súčasne je potrebné priložiť vstupenky vo formáte PDF, meno a celý IBAN. Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Návštevníci sa môžu o  bližších podrobnostiach informovať na oddelení marketingu (dana.kocianova@stateopera.sk  a komunikácie s návštevníkmi rezervacie@stateopera.sk)

V Banskej Bystrici 22. 9. 2020

PhDr. Rudolf Hromada
riaditeľ Štátnej opery
v. r.

Naši partneri