Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení - náhľadová fotka
Domov/ Aktuality/ Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení
Publikované: 05. Máj 2021

Hygienické a protipandemické opatrenia počas predstavení

(aktualizované 3.mája 2021)

- kapacita hľadiska Štátnej opery je znížená (uplatňuje sa šachovnicové sedenie – striedanie voľných a obsadených miest);

- pred každým predstavením sa vykonáva celková dezinfekcia priestorov, v ktorých sa pohybujú návštevníci (vstupná hala, foyer, hľadisko, šatne, javisko a toalety);

- pred každým predstavením sa vetrajú všetky priestory pre návštevníkov, dezinfikujú sa sedadlá a dotykové plochy (kľučky, pulty, madlá a i.), počas predstavenia je zabezpečené odsávanie vzduchu z hľadiska, vetranie a odsávanie vzduchu sa realizuje aj počas prestávok medzi jednotlivými dejstvami;

- do budovy Štátnej opery môžu návštevníci vstúpiť a pohybovať sa v interiéri len s prekrytím horných dýchacích ciest – respirátorom; 

- vstup do budovy je možný iba jedným vyznačeným vchodom – návštevníci môžu vstupovať po jednom, pričom sú povinní zachovávať odstupy minimálne 2 metre; výnimkou sú  manželské páry alebo osoby žijúce v jednej domácnosti, ktoré môžu vstúpiť za sebou bez dodržania odstupu 2 metrov; 

- pri vstupe do predného foyeru sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota prostredníctvom termokamery, a to za prítomnosti povereného zamestnanca Štátnej opery. Namerané hodnoty sa neukladajú na žiadne médium.

​Z dôvodu ochrany verejného zdravia sa odporúča:    

a) v prípade zvýšenej telesnej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 odporúčame dotyčnej osobe vrátane partnera/partnerky alebo osoby žijúce v jednej domácnosti opustiť budovu dverami na to vyhradenými. V takomto prípade sa týmto osobám vráti vstupné za nižšie uvedených podmienok  

 b) rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a   metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb;

- po vstupe do budovy je návštevník povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky;

- po dezinfekcií rúk sú návštevníci povinní sa preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR/LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov;

- zároveň sa budú uplatňovať aj výnimky z testovania:

a) osoba bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
b) osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
c) osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 10 rokov veku;

- následne postupujú ku kontrole vstupeniek, po ktorej sa  návštevníci ďalej presúvajú priamo do hľadiska (šatňa bude návštevníkom sprístupnená);

- v hľadisku počas predstavenia musia mať diváci vždy zakryté dýchacie cesty - respirátorom;

- na toaletách sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky a stála služba upratovačky priebežne zabezpečuje dezinfekciu toaliet a spoločných priestorov, vrátane umývania podláh hlavne po začatí predstavenia a po prestávke; 

- pred predstavením, cez prestávku a pri vychádzaní zo sály sú návštevníci povinní stále dodržiavať 2 m odstup medzi sebou, respiračnú etiketu (kašľať, kýchať do vreckovky), obmedziť osobný kontakt, najmä podávanie rúk, a používať prekrytie dýchacích ciest - respirátor počas celého pobytu v Štátnej opere;

- ak návštevník počas prestávky opustí vnútorné priestory Štátnej opery, pri návrate je povinný znovu použiť dezinfekciu na ruky;

- bufety Štátnej opery nie sú počas predstavení sprístupnené;

- vstup do budovy je umožnený hodinu pred predstavením;

- v období pandémie nie sú dovolené kvetinové a vecné dary.

Odporúčame  uprednostniť online nákup vstupeniek cez portál navstevnik.sk

Vrátenie vstupného. V prípade zvýšenej telesnej teploty, prejavov akútneho respiračného ochorenia alebo iných klinických príznakov COVID-19 odporúčame dotyčnej osobe vrátane partnera/partnerky alebo osoby žijúce v jednej domácnosti opustiť budovu Štátnej opery. V takomto prípade sa týmto osobám vráti vstupné buď priamo v pokladnici po predložení vstupenky (po zlepšení zdravotného stavu) alebo sa pošle na účet po písomnom požiadaní emailom na adresu: rezervacie@stateopera.sk. Zároveň je potrebné doložiť foto/scan vstupeniek najlepšie vo formáte PDF, meno a IBAN. 

V prípade, že sú vstupenky zakúpené online, je možné o vrátenie vstupného požiadať písomne emailom na: rezervacie@stateopera.sk. Súčasne je potrebné priložiť vstupenky vo formáte PDF, meno a celý IBAN. Platba bude prevedená na uvedené číslo účtu.

Návštevníci sa môžu o  bližších podrobnostiach informovať na oddelení marketingu (dana.kocianova@stateopera.sk  a komunikácie s návštevníkmi rezervacie@stateopera.sk).

V Banskej Bystrici 3. 5. 2021
PhDr. Rudolf Hromada
riaditeľ Štátnej opery
v. r.

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri