Wolfgang Amadeus Mozart

Čarovná flauta

Opera pre rodiny s deťmi v 2 dejstvách v slovenskom jazyku.
140 min
Detské predstavenie

Zvolený termín predstavenia

18
Marec
2024
Pondelok 10:30
Vstupné: 5 €
Vypredané

O diele

Posledné divadelné dielo hudobného génia W. A. Mozarta sa stalo jednou z najfrekventovanejších opier na svete. Čarovná flauta je pritom dielo „dobového strihu” − vychádza z tradície singspielu, spevohry kombinujúcej spievané a hovorené pasáže. Popri postavách z ľudského sveta tu vystupujú rozprávkové bytosti a nadprirodzené sily. V príbehu sú zakódované rôzne životné postoje, filozofie, dielo nastoľuje otázky hraníc slobody a neslobody, pravdy a morálky.

Láska princa Tamina a princeznej Paminy je vystavená rôznym skúškam, na konci ktorých stojí spoločné šťastie. Kontrastný pár predstavuje humorný párik Papageno a Papagena, ktorí vnesú do deja nemálo žartov. Démonickým zjavom príbehu je Kráľovná noci charakterizovaná fenomenálnymi hudobnými číslami... Nenadarmo sa Čarovná flauta po premiére v roku 1791 stala hitom. Nesmrteľná Mozartova hudba nadchýna aj dnes, po viac ako 220 rokoch. Je svieža, brilantná, nápaditá, jednoducho... súčasná.

Premiéra
27.05.2016

Inscenačný tím

Libreto
Emanuel Schikaneder
Hudobné naštudovanie
Dirigent
Réžia
Dominik Beneš
Kostýmy
Zuzana Přidalová
Scéna
Zuzana Přidalová
Svetelný dizajn
Martin Špetlík
Zbormajsterka
Pohybová spolupráca
Preklad textov
Jela Krčméryová
Texty v nárečí
Dramaturgia

Obsadenie

TAMINO
PAMINA
SARASTRO
KRÁĽOVNÁ NOCI
Mariana Sajko
PAPAGÉNO
PAPAGÉNA
Oľga Bezačinská
1. DÁMA
2. DÁMA
3. DÁMA
Judita Andelová
MONOSTATOS
1. OZBROJENEC
Dušan Kuchár
2. OZBROJENEC
Juraj Duda
1. CHLAPEC
Darina Benčová
2. CHLAPEC
Ivana Kurtulíková
3. CHLAPEC
Lucia Gurbaľová
Spoluúčinkuje
Spevácky zbor , orchester a Balet Štátnej opery
Koncertný majster
Oldřich Husák

Naši partneri