Pripomíname si Svetový deň divadla
Domov/ Aktuality/ Pripomíname si Svetový deň divadla
Publikované: 27. Marec 2022

Pripomíname si Svetový deň divadla

Už od roku 1961 si každoročne pripomíname SVETOVÝ DEŇ DIVADLA. Dnes viac ako kedykoľvek predtým preciťujeme jeho posolstvo: potrebu ľudskosti, mieru, tolerancie a empatie. Uplynulé pandémiou poznačené roky naplno odhalili, že bez kvalitných medziľudských vzťahov a zmyslu pre spoločné dobro sa nedá budovať zdravá spoločnosť.

V týchto dňoch traumatizujúco prežívame inváziu ruských vojsk na Ukrajine a máme pocit, že svet sa zbláznil. Dnešný deň pripomína, že k tomu, aby sa takéto veci nediali dokáže prispieť divadelné umenie. V tomto duchu každoročne zaznieva posolstvo od významných osobností kultúrneho sveta – prvou sa stal v roku 1962 dramatik a režisér Jean Cocteau.

Peter Sellars (Foto: Ruth Walz)

V tomto roku sa nám prihovára vynikajúci divadelný režisér Peter Sellars: „Hlboké a masívne zmeny, ktoré zažívame vo vzťahoch k sebe samým, v medziľudských vzťahoch, ako aj vo vzťahoch k iným než ľudským svetom, majú tendenciu presahovať našu schopnosť chápať, artikulovať a vyjadrovať sa... Žijeme na hranici času. Noviny a médiá sú úplne bezmocné a neschopné vyrovnať sa s tým, čo zažívame... Ako môžeme sprostredkovať obsah nášho života, nie ako reportáž, ale ako prežitú skúsenosť? Divadlo je umeleckou formou ľudskej skúsenosti, zážitku...

Divadlo zmyslu, obnovy a liečenia potrebuje nové rituály. Nemusíme sa zabávať. Musíme sa spojiť. Musíme sa podeliť o priestor a musíme ho spoločne kultivovať. Potrebujeme chránené priestory hlbokého načúvania a rovnosti. Práve teraz je čas na obnovu našich myslí, našich zmyslov a predstáv, našich dejín a budúcnosti. Túto prácu však nemôžu robiť izolovaní ľudia, ktorí konajú osamote. Je to práca, ktorú musíme robiť spoločne. Divadlo je pozvánkou, aby sme túto prácu robili spoločne.“

Milí naši priaznivci a priaznivkyne, budeme radi, ak oslávite Svetový deň divadla s nami.

Dovidenia na niektorom z našich predstavení!

30. marec o 18:30 Sergej Sergejevič Prokofiev - Romeo a Júlia

3. apríl o 17:00 Koncert - Šimon Svitok

6. apríl o 18:30 Tanečné defilé

9. apríl o 19:30 Veľkonočný koncert

13. apríl o 18:30 Dana Dinková, Branislav Kostka - Édith Piaf

20. apríl o 17:00 Koncert - Dnešný večer patrí mne - Patrícia Malovec

22. apríl o 18:30 Giacomo Puccini - Turandot

26. apríl o 18:30 Gaetano Donizetti - Favoritka

28. apríl o 18:30 Gaetano Donizetti - Don Pasquale

30. apríl o 18:30 Emmerich Kálmán - Grófka Marica

Pripomíname si Svetový deň divadla (Foto: Zdenko Hanout)

Ďalšie aktuality

Podcasty

Naši partneri