Domov > Typ Predstavenia > Hudobno-dramatické a tanečné dielo

Hudobno-dramatické a tanečné dielo

Édith Piaf

Budem spievať tak nahlas, že ma bude počuť celý Paríž – až na vrchole Eiffelovej veže budú ľudia otvárať okná a počúvať. Slová, ktoré vyslovila na začiatku svojej kariéry slávna šansoniérka Édith Piaf predznamenali jej závratnú hudobnú dráhu, ktorá sa stala jedným z najväčších symbolov francúzskej hudobnosti. Snáď nikto v ušiach verejnosti nereprezentuje umenie „spevu srdcom“ tak, ako táto charizmatická drobná žena. Šansón, to je Édith Piaf, Piaf, to je šansón. Jej spev sa podivuhodne prelínal s jej dramatickými životnými osudmi. Práve im je venované multižánrové autorské dielo režisérky a choreografky Dany Dinkovej a hudobného skladateľa Branislava Kostku. Vznikla inscenácia naplnená emotívnou hudbou, strhujúcim tancom a sugestívnymi dramatickými výkonmi. Édith Piaf ako tragédka šansónu patrí k najväčším postavám hudby 20. storočia, no spev je nesmrteľný a aj dnes má schopnosť dotýkať sa hlbín duše poslucháčov. S istotou zasiahne všetkých tých, ktorí mu budú otvorení.

Slovenčina

Nemé tváre / Výkriky do ticha

Dielo Dany Dinkovej Nemé tváre / Výkriky do ticha je príbehom o šikanovaní – virtuálnom i fyzickom. Prostredníctvom pohľadu do života mladých ľudí inscenácia rieši vážny spoločenský problém násilia, ktoré je často nenápadne, no deštruktívne prítomné v školách či rodinách. Hlavným posolstvom inscenácie je, aby sme boli tolerantní a k tolerancii viedli aj svoje okolie. Aby sme sa nenechali šikanovať inými a sami nešikanovali ľudí, s ktorými žijeme. Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia pranieruje javy, ktoré neraz nesprávne považujeme za normálne alebo jednoducho pohodlne prehliadame.

Slovenčina

Carmen

Postava Carmen je spracovaná v mnohých podobách – v literárnej Prosperom Merimém, v opernej Georgesom Bizetom, či v baletnej na hudbu Rodiona Ščedrina, pričom vo svojej kompozícii vychádzal najmä z opery. Režisérka a choreografka Dana Dinková vytvorila predstavenie, ktoré popri symbióze týchto umeleckých skvostov zahŕňa v sebe aj čaro flamencového rytmu. Práve v spracovaní flamenca zaznejú najznámejšie árie Carmen, vokálne interpretované v opernom duchu. Predstavenie rozpráva o španielskom seržantovi, ktorý podľahol zvodom krásnej Cigánky a napokon sa stal jej vrahom. Príbeh je pretavený predovšetkým do tanca, no režisérka ho obohatila o spev a hovorený monológ. Náš príbeh spočíva na štyroch hlavných hrdinoch - Carmen, Josém, Toreadorovi a Michaele. Ich osudy a životné situácie riadi postava Veštice - Smrti. Svojimi monológmi a piesňami sa prihovára hlavným predstaviteľom a núti ich uvažovať nad životom. Jej monológy nie sú určené len hlavným hrdinom príbehu, ale predovšetkým divákom. Predstavenie určitým spôsobom nastavuje zrkadlo našej spoločnosti, pretože jeho zápletka je a bude stále aktuálna. Divák by nemal vytušiť, kedy sa dej odohráva, či v roku 1845, alebo v súčasnosti. Carmen je temperamentný príbeh, plný emócií - príbeh ženy, ktorá hľadá lásku. Láska - milovať a byť milovaná - je pre ňu symbolom slobody. 
„Uvádzané so súhlasom Musikverlag Hans Sikorski GmbH & Co.KG, Hamburg.“

Slovenčina

VERDI

Životopisné, hudobno-dramatické a tanečné dielo o živote jedného z najväčších operných géniov histórie, ktoré vzniklo v rámci „Verdiovského roku 2013”, a ktoré pripravila Štátna opera spolu s autorkou Danou Dinkovou.
Inscenácia, ktorá odkrýva dramatické osudy nesmrteľného operného maestra, je popretkávaná časťami z jeho najznámejších i menej známych diel, podmanivými sólovými výstupmi i strhujúcimi zbormi, ktoré reprezentuje snáď najznámejší z nich: Zbor Židov. Dielo je určené všetkým tým, ktorí majú chuť pútavou formou sa oboznámiť s dramatickými životnými osudmi Giuseppe Verdiho, s jeho tvorbou a jej významom pre súčasnosť. Inscenácia je žánrovo pestré dielo, ktoré nepochybne osloví nielen priaznivcov opery, ale aj milovníkov tanca a činoherného divadla.
Autorka, v jednej osobe aj ako režisérka a choreografka predstavenia, spracovala život Verdiho v uvedenej inscenácii, v rámci svojho absolutória štúdia opernej réžie v Taliansku na Opera Academy Verona, pod profesionálnou kuratelou svetoznámeho operného a filmového režiséra Maestra Gianfranca De Bosia, ktorý je ako režisér známy v tých najväčších a najprestížnejších operných domoch sveta. Maestro De Bosio sa taktiež osobne zúčastnil na slávnostnej premiére inscenácie na pôde Štátnej opery v Banskej Bystrici, spolu s generálnym vedením opernej akadémie vo Verone. Dinkovej dielo bolo v talianskej Verone hneď nasledujúci rok po premiére, vyhlásené za najlepšie predstavenie absolventa Opera Academy Verona v jej histórii.
Diváci majú možnosť nahliadnuť do života Giuseppe Verdiho, čo ovplyvňovalo jeho životné kroky ako aj jeho nesmrteľnú tvorbu, ako na jeho skladateľskú, ale aj ľudskú stránku, vplývali ženy a ich vzájomné osudy. Návštevníci predstavenia majú možnosť stať sa svedkami Verdiho celoživotného boja so svojou vlastnou profesionalitou, porovnávaním sa, nedocenenosťou či jeho postojom k svetovému úspechu.
Titulnú postavu maestra Verdiho, bravúrne stvárňuje slovenský činoherec martinského divadla Ján Kožuch, ktorého vynikajúcim javiskovým partnerom počas celého predstavenia je operný spevák, solista Štátnej opery, Šimon Svitok ako Verdiho vlastné svedomie menom Oswald. Šimon Svitok, je práve za stvárnenie postavy Oswalda, držiteľom Ceny slovenského literárneho fondu za rok 2013. Okrem úžasných hereckých kreácií spomínaných predstaviteľov dvoch titulných postáv, sa v inscenácii predstaví viac než dvadsať sólisticko-hereckých postáv, zbor, balet a orchester Štátnej opery pod dirigentskou taktovkou dirigenta Igora Bullu. Diváci sa stanú svedkami veľkovýpravného predstavenia v kostýmoch z autorskej dielne renomovanej divadelnej výtvarníčky Ľudmily Várossovej, ktorá pre spomínané dielo navrhla a realizovala viac než 200 kostýmov. 
V hudobných operných číslach z diel Giuseppe Verdiho sa predstaví plejáda skvelých operných umelcov ako napríklad Zoltán Vongrey, Ivan Zvarík, Katarína Procházková, Patrícia Solotruková, Katarína Vovková, už spomínaný Šimon Svitok a mnoho ďalších.
Ak máte záujem zažiť nezvyčajný večer v spoločnosti Giuseppe Verdiho a dozvedieť sa o jeho živote aj skutočnosti, ktoré nie sú verejnosti bežne dostupné, určite by ste mali navštíviť banskobystrickú Štátnu opery a pozrieť si predstavenie DANY DINKOVEJ: VERDI.       

Slovenčina

Biele peklo alebo Mne sa to stať nemôže

Literárna predloha: Radek John (Memento)
Scenár: Dana Dinková
Hudba: W. A. Mozart – S. Wurz: Rockquiem (výber)
            The Doors (výber)

Hudobno-dramatické a tanečné divadlo prináša scénické spracovanie problému drogovej závislosti. Ako literárnu predlohu použila autorka Dana Dinková novelu Radka Johna Memento. Mladý muž Martin sedí vo vyšetrovacej cele. Je obvinený z úmyselného ublíženia na zdraví s následkom smrti. Práve tu uvažuje o svojom živote. Prehodnocuje svoj vzťah k rodičom, priateľke Eve, kamarátovi Tiborovi, spoločnosti a sebe samému. Ťažiskovým motívom príbehu je osobná spoveď človeka, ktorý „prešiel peklom“ a ocitol sa na samom dne. Uvažuje, kam môže viesť drogová závislosť a či z tohto začarovaného kruhu možno vystúpiť. Aktéri príbehu zároveň hľadajú vlastnú identitu, vyrovnávajú sa so svojou sexualitou a otázkami spravodlivosti v spoločnosti. Príbeh umocňuje vypätá hudba Mozartovho Requiem v rockovej podobe, hudba Jimmyho Hendrixa, skupiny Doors a prítomnosť rockovej kapely na pódiu.

Slovenčina

Naši partneri