Tutti hráč(ka) v skupine II. huslí s povinnosťou I. hráča II. huslí
Domov/ Práca/ Konkurz na miesto: Tutti hráč(ka) v skupine II. huslí s povinnosťou I. hráča II. huslí

Konkurz na miesto: Tutti hráč(ka) v skupine II. huslí s povinnosťou I. hráča II. huslí

Generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici vypisuje KONKURZ na obsadenie pracovného  miesta v orchestri Štátnej opery:

 tutti hráč v skupine II. huslí s povinnosťou I. hráča II. huslí

Vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár: 
- W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur (KV 216)
                         Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur (KV 218)
                         Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur (KV 219)
                         (I. časť + kadencia, II. časť + kadencia)

J.S. Bach: Sonáty a partity pre sólové husle – BWV 1001 – 1006 (dve kontrastné časti podľa vlastného výberu)

Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party:
- S. Prokofiev: Rómeo a Júlia 
- P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin
- U. Giordano: Andrea Chénier
- G.Verdi: Rigoletto
- G. Puccini: Turandot
- B. Smetana: Predaná nevesta
- W. A. Mozart: Čarovná flauta
- G. Bizet: Carmen

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

v stredu 25.09.2024 o 10:00 hod.

Orchestrálne materiály sú zverejnené na webovej stránke Štátnej opery (https://www.stateopera.sk/sk/praca), alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Notové materiály: https://bit.ly/notove_materialy_2024 

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: milan.bernat@stateopera.sk alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73  Banská Bystrica a to najneskôr do 18.09.2024 (streda). Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz.

Štátna opera ponúka: • plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe; • týždeň dovolenky navyše; • finančný príspevok na stravu; • ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. art. Milan Bernát, tel.: 0905 985 183, e-mail: milan.bernat@stateopera.sk

Naši partneri