Domov > Tlacove Spravy > Japonská pocta banskobystrickej Štátnej opere

  • 18/01/2018

    Dňa 16. januára 2018 prevzal riaditeľ Štátnej opery PhDr. Rudolf Hromada Cenu ministra zahraničných vecí Japonska pre fiškálny rok 2017 za zásluhy pri prehlbovaní vzájomného porozumenia medzi Japonskom a Slovenskou republikou prostredníctvom hudby. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo v rezidencii veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike pána Juna Shimmiho. 

    Minister zahraničných vecí Japonska Fumio Kishida udelením tejto Ceny vyjadruje hlboké uznanie banskobystrickej Štátnej opere za jej dlhodobé a systematické aktivity, ktoré prispievajú k utužovaniu priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou. Hlavnou filozofiou spolupráce je vzájomné spoznávanie oboch kultúr a propagácia slovenského operného umenia. Sólisti Štátnej opery každoročne koncertujú v Japonsku a dodnes sa podarilo zorganizovať 33 koncertných turné v mestách po celej krajine. V duchu spomínanej idey sa na Slovensku recipročne uskutočnilo niekoľko návštev a prezentácií japonských umelcov rôzneho zamerania a zrealizovali sa úspešné koncerty.

    V roku 2015 bola Štátnej opere udelená Cena veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike.

     

Dátum: 
štvrtok,január18,2018

Fotogaléria:

Naši partneri