Domov > Prijmene rozpočtára / ku

Prijmene rozpočtára / ku

ŠTÁTNA OPERA prijme do pracovného pomeru zamestnanca/zamestnankyňu na dobu určitú (na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky) na pozíciu:

ROZPOČTÁR / KA 

Kvalifikačné predpoklady
- ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, resp. minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou v ekonomickom odbore

Ďalšie požiadavky:
- znalosť účtovníctva príspevkových organizácií a súvisiacej legislatívy platnej vo verejnej správe je podmienkou
- požadovaná dĺžka odbornej praxe min. 3 roky
- užívateľská znalosť informačného systému štátnej pokladnice  a programu SOFTIP PROFIT je výhodou
- práca na PC, Word, Excel - pokročilý
- flexibilita, bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť a precíznosť
- priame, zrozumiteľné a príjemné vystupovanie

Stručná informácia o pracovnom mieste:

- odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania
- zabezpečovanie účtovníckych agend, spolupráca pri rozpracúvaní metodiky účtovníctva, výkazníctva a operatívnej evidencie

Prihlášky, profesijný životopis a kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní prosíme zaslať na adresu:

ŠTÁTNA OPERA, Národná 11,  974 73 Banská Bystrica

alebo e-mailom na adresu: monika.koncicka@stateopera.sk

Informácia pre uchádzača: Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základná mzda je v rozsahu od 692,- € do 1064,50 €. Ku mzde sa vypláca po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie v zmysle uvedeného zákona.   

Prípadné informácie na tel. číslach: 0907833942, 0915271703

Prijmene Rozpočtára / ku

Naši partneri