Domov > Prijmeme Vedúceho úseku riaditeľa

Prijmeme Vedúceho úseku riaditeľa

Štátna opera v Banskej Bystrici príjme do pracovného pomeru

VEDÚCEHO ÚSEKU RIADITEĽA s povinnosťou práce personálneho referenta

Kvalifikačné predpoklady :  

•    vysokoškolské vzdelanie 

•    humanitné, právne, ekonomické so zameraním na ľudské zdroje a personálny manažment je výhodou

Ďalšie požiadavky :

•    znalosť platného Zákonníka práce a súvisiacej legislatívy  je podmienkou

•    znalosť zákona 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

•    znalosť zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

•    znalosť zákona 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov je výhodou

•    znalosť programu SOFTIP PROFIT- personalistika  je výhodou

•    prax v odbore min. 3 roky

•    Microsoft Excel – užívateľská úroveň 

•    Microsoft Word - užívateľská úroveň

•    bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita 

•    odolnosť voči stresu, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť 

Informácia pre uchádzača :

Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, základná mzda je v rozsahu od 729,- € do 875,- € a po skúšobnej dobe osobné ohodnotenie v zmysle uvedeného zákona.

Žiadosť o účasť na pracovnom pohovore  a profesijný  životopis je potrebné poslať do 15.11.2019  na adresu :

ŠTÁTNA OPERA, NÁRODNÁ  11974 73 BANSKÁ BYSTRICA

alebo e -mail: janka.cabanova@stateopera.sk

Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Naši partneri