Domov > Prijmeme vedúceho umelecko-technickej prevádzky

Prijmeme vedúceho umelecko-technickej prevádzky

Generálny riaditeľ Štátnej opery vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

VEDÚCI UMELECKO – TECHNICKEJ PREVÁDZKY

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru

Ďalšie požiadavky:
- technické znalosti
- veľmi dobré organizačné schopnosti
- komunikačné schopnosti a skúsenosti s vedením tímu
- zodpovednosť, precíznosť a schopnosť rozhodovania
- prax na obdobnej pozícii výhodou
- znalosť  jedného svetového jazyka vítaná

Splnenie uvedených kritérií, požiadaviek a kvalifikačných predpokladov bude rozhodujúce pri výbere víťaza výberového konania.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní, profesijný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov pošlite najneskôr do 17.06.2023 emailom na: monika.koncicka@stateopera.sk, alebo na adresu:

ŠTÁTNA OPERA
NÁRODNÁ  11

974 73 BANSKÁ BYSTRICA

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú písomne informovaní o termíne výberového konania.

Informácia pre uchádzača:

Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. (Platová trieda č. 7, platový stupeň – v závislosti od započítanej praxe) Ku mzde sa vypláca príplatok za riadenie a osobný príplatok v zmysle uvedeného zákona.

Prijmeme vedúceho umelecko-technickej prevádzky

Naši partneri