Domov > Konkurz tutti hráč v skupine II. huslí

Konkurz tutti hráč v skupine II. huslí

 

                                              Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica
                        vypisuje  konkurz  na obsadenie pracovného  miesta v orchestri ŠO :

                                              tutti hráč v skupine II. huslí

 

 

Vzdelanie :
-  absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky :

1. Sólový repertoár :

-   W.A. Mozart : ľubovoľný husľový koncert I. a II. časť + kadencie
-   J.S. Bach : Sonáty a partity pre sólové husle ( dve kontr. časti podľa vlastného výberu )

Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.

2. Orchestrálne party :

   -   A. Dvořák :  Rusalka
   -   G.Puccini :  Tosca  
   -   M. Stewart - J. Herman : Hello Dolly
   -   S. Prokofjev :  Rómeo a Júlia
   -   G. Rossini :  Otello

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční   dňa  12.6.2019 o 11,00 hod.  v  budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

Orchestrálne materiály budú na požiadanie zaslané e-mailom  alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne v archíve hudobných materiálov v budove ŠO.
Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky a životopis  prosíme  zaslať  do 7.6.2019

Kontaktná osoba :  Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905985183
                               e-mail :  lehotskyhenrich@gmail.com

NOVINKY

Naši partneri