Domov > Konkurz na miesto: Vedúci(a) oddelenia propagácie

Konkurz na miesto: Vedúci(a) oddelenia propagácie

Generálny riaditeľ Štátnej opery vypisuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovného miesta:

VEDÚCI(A) ODDELENIA PROPAGÁCIE ŠO

Kvalifikačné predpoklady: 
- ukončené vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa

Ďalšie požiadavky:
- prax v reklamnej alebo mediálnej oblasti
- vypracovanie a predloženie námetu  propagačnej činnosti Štátnej opery
- vynikajúce gramatické a štylistické schopnosti
- dobré komunikačné a organizačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
- prehľad o aktuálnych trendoch v online svete a skúsenosti so sociálnymi sieťami
- proaktívny prístup, samostatnosť, flexibilita a zodpovednosť
- tímový hráč s inovatívnymi nápadmi
- počítačové zručnosti: MS Office - pokročilý
- základné administratívne a ekonomické znalosti
- znalosť cudzieho jazyka vítaná
- orientácia v hudbe a umení vítaná

Splnenie uvedených kritérií, požiadaviek a kvalifikačných predpokladov bude rozhodujúce pri výbere víťaza výberového konania. Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s kópiou dokladu o vzdelaní a profesijným životopisom je potrebné poslať do 14. 09. 2023 emailom na: monika.koncicka@stateopera.sk alebo na adresu:

ŠTÁTNA OPERA
NÁRODNÁ  11

974 73 BANSKÁ BYSTRICA

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú písomne informovaní o termíne výberového konania.

Informácia pre uchádzača:

Odmeňovanie podľa zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. (Platová trieda č. 7, platový stupeň – v závislosti od započítanej praxe) Ku mzde sa vypláca osobný príplatok v zmysle uvedeného zákona.

Zamestnanecké výhody, benefity: týždeň dovolenky navyše, príspevok zamestnávateľa na DDS, pracovný čas 37,5 hod./týždeň, iné výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Naši partneri