Domov > Konkurz na miesto: hráč(ka) na I. trúbke

Konkurz na miesto: hráč(ka) na I. trúbke

Generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta v orchestri Štátnej opery:

- hráč(ka) na I. trúbke

Požadované vzdelanie:
- absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:
1. Koncert pre trúbku z obdobia klasicizmu alebo romantizmu + kadencie (hra spamäti nie je podmienkou)

2. Orchestrálne party (Podklady: trompete_1_konkurz_2023.pdf):

-    A. Dvořák: Rusalka

-    R. Leoncavallo: Pagliacci

-    G. Verdi: Requiem / Dies irae

-    X. Montsalvatge: El gato con botas (Kocúr v čižmách)

-    S. Prokofiev: Rómeo a Júlia

-    B. Smetana: Predaná nevesta

-    G. Puccini: Turandot

3. Hra z listu

Konkurz sa uskutoční v termíne 20.09.2023 o 14:00 hod v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11.

Orchestrálne materiály sú zverejnené na webovej stránke Štátnej opery, alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: veduci.orchestra@stateopera.sk alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73  Banská Bystrica a to najneskôr do 14.09.2023. Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz.

Štátna opera ponúka:

- plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe;
- týždeň dovolenky navyše,
- finančný príspevok na stravu,
- ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. art. Milan Bernát, tel.: 0905 985 183, e-mail: veduci.orchestra@stateopera.sk

Naši partneri