Domov > Konkurz na miesto: hráč na kontrabase – zástupca vedúceho skupiny

Konkurz na miesto: hráč na kontrabase – zástupca vedúceho skupiny

Generálny riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje  konkurz  na obsadenie pracovného  miesta v orchestri Štátnej opery:

hráč na kontrabase – zástupca vedúceho skupiny

Vzdelanie:
- absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:
1. Sólový repertoár:

Ľubovoľný koncert pre kontrabas z obdobia klasicizmu, I. a II. časť + kadencie
Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party: 
- P.I.Čajkovskij: Eugen Onegin  
- A. Dvořák: Rusalka
- G. Verdi: Falstaf
- G. Puccini: Turandot
- G. Verdi: Rigoletto  
- G. Verdi: Trubadúr
- P.Mascagni: Sedliacka česť

3. Hra z listu

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 v utorok 18.10.2022 o 10:00 hod.

Orchestrálne materiály (kontrabas.zip) je možné nájsť na webovej stránke Štátnej opery www.stateopera.sk alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Štátna opera uchádzačom ponúka: plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe, týždeň dovolenky navyše, týždenný pracovný čas 37,5 hod., a iné výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Prihlášku a životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov prosíme zaslať emailom alebo poštou do 13.10.2022 (štvrtok).

Kontaktná osoba:  Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905 985 183, e-mail: veduci.orchestra@stateopera.sk
 

Naši partneri