Domov > Konkurz na miesto: hráč na II. trúbke s povinnosťou I.

Konkurz na miesto: hráč na II. trúbke s povinnosťou I.

Generálny riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta v orchestri Štátnej opery:

hráč na II. trúbke s povinnosťou I.

Vzdelanie:
-  absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky :
1.Sólový repertoár
Ľubovoľný koncert pre trúbku z obdobia klasicizmu – I. a II. časť s kadenciou
Hra spamäti nie je  podmienkou.

2. Orchestrálne party : 
- J.Pauer: Ferdo mravec  
- E.Suchoň: Krútňava 
- S.Prokofiev: Rómeo a Júlia
- G.Puccini: Turandot
- G.Verdi: Nabucco
- G.Verdi: Rigoletto
- A.Dvořák: Rusalka

3. Hra z listu

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 v utorok 18.10.2022 o 10:00 hod.

Orchestrálne materiály (trubka.zip) je možné nájsť na webovej stránke Štátnej opery www.stateopera.sk alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Štátna opera uchádzačom ponúka: plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe, týždeň dovolenky navyše, týždenný pracovný čas 37,5 hod., a iné výhody v zmysle platnej Kolektívnej zmluvy.

Prihlášku a životopis so súhlasom na spracovanie osobných údajov prosíme zaslať emailom alebo poštou do 13.10.2022 (štvrtok).

Kontaktná osoba: Mgr. art. Henrich Lehotský, tel.: 0905 985 183, e-mail:  veduci.orchestra@stateopera.sk

Konkurz na miesto: hráč na II. trúbke s povinnosťou I.

Naši partneri