Domov > Konkurz na miesta: tutti hráč(ka) v skupine I. huslí

Konkurz na miesta: tutti hráč(ka) v skupine I. huslí

Generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici vypisuje konkurzy na obsadenie pracovných miest v orchestri Štátnej opery:

- tutti hráč(ka) v skupine I. huslí 

- tutti hráč(ka) v skupine I. huslí (zastupovanie počas materskej / rodičovskej dovolenky)

Vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár: W.A. Mozart: 

Koncert pre husle a orchester č. 3 G dur (KV 216)
Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur (KV 218)
Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur (KV 219)

J.S. Bach:

Sonáty a partity pre sólové husle – BWV 1001 – 1006 (dve kontrastné časti podľa vlastného výberu)

Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party (Podklady: husle1violin1-konkurz_2023.pdf):

S. Prokofiev: Rómeo a Júlia                     
P. I. Čajkovskij: Eugen Onegin    
-  N. Rimsky-Korsakov: Mlada                  
U. Giordano: Andrea Chénier
-  G. Puccini: Turandot                                 
B. Smetana: Predaná nevesta
-  W. A. Mozart: Čarovná flauta
G. Bizet: Carmen

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční v termíne 20.09.2023 o 14:00 hod v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11.

Orchestrálne materiály sú zverejnené na webovej stránke Štátnej opery, alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: veduci.orchestra@stateopera.sk alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73  Banská Bystrica a to najneskôr do 14.09.2023. Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz.

Štátna opera ponúka: • plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe; • týždeň dovolenky navyše; • finančný príspevok na stravu; ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. art. Milan Bernát, tel.: 0905 985 183. e-mail: veduci.orchestra@stateopera.sk

Naši partneri