Domov > Konkurz hráč na violončelo - tutti

Konkurz hráč na violončelo - tutti

 

                                          Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica
                  vypisuje  konkurz  na obsadenie pracovného  miesta v orchestri ŠO :

                                                  hráč na violončelo -  tutti
                                      zastupovanie počas materskej dovolenky

 

 

Vzdelanie :
-  absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky :

1. Sólový repertoár :

-    koncert pre violončelo z obdobia klasicizmu alebo romantizmu - rýchla, pomalá časť + kadencia

Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.

2. Orchestrálne party :

-    A. Dvořák : Rusalka
-   W.A. Mozart : Čarovná flauta
-    P. I. Čajkovskij : Eugen Onegin
-    G. Puccini : Tosca
-    S. Prokofjev : Romeo a  Júlia

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční   dňa 12.6.2019  o 11,00 hod.  v  budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

Orchestrálne materiály budú na požiadanie zaslané poštou  alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne v archíve hudobných materiálov v budove ŠO.

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky a životopis  prosíme  zaslať  do 7.6.2019.

Kontaktná osoba :  Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905985183
                               e-mail :  lehotskyhenrich@gmail.com

NOVINKY

Naši partneri