Domov > Konkurz do zboru Štátnej opery

Konkurz do zboru Štátnej opery

Riaditeľ Štátnej opery vypisuje

KONKURZ

na obsadenie pracovného miesta:

člen interného, externého zboru Štátnej opery - všetky hlasové skupiny

Konkurz sa uskutoční25.08.2020 o 16,30hod v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 

Podmienky:

- všeobecné hudobné schopnosti
- prednes dvoch árií alebo piesní so sprievodom klavíra, (korepetítor k dispozícii, možnosť vlastného korepetítora)
- spev z listu
- zborová prax vítaná, nie je podmienkou
- pre prijatie do interného zboru je potrebné absolvované
- vzdelanie na konzervatóriu alebo VŠ príslušného smeru

Kontaktná osoba:  Mgr.art. Iveta Popovičová, zbormajsterka

tel. číslo: 0917453928
e-mail: iveta.popovicova@stateopera.sk

Na email prosíme poslať životopis a repertoár na konkurz.

Naši partneri