Domov > Konkurz do interného a externého operného zboru

Konkurz do interného a externého operného zboru

Generálny riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovného miesta:

- člen interného zboru Štátnej opery, mužské hlasy – 1. tenor, 2. tenor
člen / členka externého zboru, všetky hlasové skupiny

TERMÍN KONKURZU: 28.09.2023 o 17:00 hod. v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

Podmienky:
- všeobecné hudobné schopnosti
- prednes dvoch árií alebo piesní so sprievodom klavíra, (korepetítor k dispozícii, možnosť vlastného korepetítora)
- spev z listu
- zborová prax vítaná, nie je podmienkou
- pre prijatie do interného zboru je potrebné absolvované vzdelanie na konzervatóriu alebo VŠ príslušného smeru

Kontaktná osoba: Mgr.art. Iveta Popovičová, vedúca zbormajsterka.
Tel. číslo: 0917 453 928, e-mail: iveta.popovicova@stateopera.sk

Na e-mail je potrebné poslať životopis a repertoár na konkurz.

Plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe (základná zložka mzdy je v rozsahu od 965,50 € do 1226,- €).

Naši partneri