Domov > Konkurz do baletného súboru

Konkurz do baletného súboru

Riaditeľ Štátnej opery vypisuje

KONKURZ

na pracovné miesto do baletného súboru Štátnej opery - zbor muži, zbor ženy

Konkurz sa uskutoční 14.11.2019 o 11,30 h na baletnej sále v Štátnej opere,  Národná 11,  Banská Bystrica.

Podmienky: vzdelanie v oblasti tanca

Žiadosť o účasť na konkurze a prehľad odbornej praxe je potrebné poslať do 10.11.2019  

na hore uvedenú adresu alebo na mail:  dana.dinkova@gmail.com 

Informácie

Mgr. art. Dana Dinková,  tel. :  0903410149,

Mgr. art. Ivica Danihelová Straková tel. : 0917964290

Naši partneri