Domov > Konkurz - člen interného a externého zboru do Turandot

Konkurz - člen interného a externého zboru do Turandot

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenie pracovných miest:

člen interného zboru Štátnej opery – hlasová skupina 1. soprán, 1. tenor

člen externého zboru – všetky hlasové skupiny

pre účinkovanie v inscenácii G. Pucciniho

TURANDOT

TERMÍN KONKURZU :  04.11.2019 o 17,00hod.

v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 

PODMIENKY :

- všeobecné hudobné schopnosti

- prednes dvoch árií alebo piesní so sprievodom klavíra (korepetítor k dispozícii, možnosť vlastného korepetítora)

- spev z listu

- zborová prax vítaná, nie je podmienkou

- pre prijatie do interného zboru je potrebné absolvované vzdelanie na konzervatóriu alebo VŠ príslušného smeru

Kontaktná osoba:  Mgr.art. Iveta Popovičová, zbormajsterka

tel.číslo:                0917453928

e -mail:                  iveta.popovicova@stateopera.sk

Životopis a repertoár na konkurz prosíme poslať na vyššie uvedený mail.

Naši partneri