Domov > Konkurz - baletný súbor - zbor muži, zbor ženy

Konkurz - baletný súbor - zbor muži, zbor ženy

                                                     

                                             Riaditeľ Štátnej opery  vypisuje

                                                                KONKURZ

  na pracovné miesto do baletného súboru  Štátnej opery  zbor muži, zbor ženy

   Konkurz sa uskutoční  2.9.2019 o 11,30 h  na baletnej sále
   v Štátnej opere,  Národná 11,  Banská Bystrica.

                                                                              Podmienky : vzdelanie v oblasti tanca

                                                                              Žiadosť o účasť na konkurze a prehľad odbornej praxe
                                                                              je potrebné  poslať do 26.8.2019  
                                                                              na hore uvedenú adresu alebo na mail :  dana.dinkova@gmail.com

                                                                              Informácie:

                                                                              Mgr. art. Dana Dinková,  tel. :  0903410149,
                                                                              Mgr. art. Ivica Danihelová Straková tel. : 0917964290

 

NOVINKY

Naši partneri