Domov > Ján Procházka

Ján

Procházka

Pochádza z Bratislavy. Po ukončení gymnaziálnych štúdií (1994 - 1998) študoval zborové dirigovanie na Akadémií umení v Banskej Bystrici u Dariny Turňovej (1999 - 2004) a orchestrálne dirigovanie na JAMU v Brne pod pedagogickým vedením doc. Skotáka. Už počas štúdia na AU spolupracoval so Štátnou operou na inscenácii Rusalka (2002) a robil asistenta zbormajstra súboru Kysuca v Čadci. Od roku 1999 aktívne spieva pod taktovkou svojho otca v Slovenskom komornom zbore, kde v spolupráci s Talianskom naštudoval viac ako 20 operných a vokálno-inštrumentálnych titulov. Sám sa venuje dirigentskej činnosti – vedie miešaný zbor Coro Laudamus v Piesťanoch a miešaný spevácky zbor Kysuca v Čadci. V Štátnej opere pracuje od februára 2005, v súčasnosti vykonáva funkciu asistenta dirigenta a zbormajstra. Ako asistent dirigenta sa podieľal napr. na týchto tituloch: G. Verdi: Attila, G. Rossini: Barbier zo Sevilly, G. Puccini: Bohéma, J. Massenet: Werther, W. A. Mozart: Záhradníčka z lásky, E. Suchoň: Krútňava, F. Lehár: Veselá vdova, Giuditta J. Strauss: Netopier, Indigo, G. Donizetti: Linda di Chamounix, P. Mascagni: Silvano, J. Stein – J. Bock – S. Harnick: Fidlikant na streche, J. Cikker: Coriolanus, U. Giordano: Fedora a ďalších. V súčasnosti v Štátnej opere hudobne naštudoval a diriguje operu E. Humperdinck: Hänsel und Gretel.

Najbližšie účinkuje:

Otello - 22.12.202019:00

Naši partneri