Konkurz na miesto: III. Pozauna s povinnosťou II.
Domov/ Práca/ Konkurz na miesto: III. Pozauna s povinnosťou II.

Konkurz na miesto: III. Pozauna s povinnosťou II.

Generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici vypisuje KONKURZ na obsadenie pracovného  miesta v orchestri Štátnej opery:

III. Pozauna s povinnosťou II.

Vzdelanie: absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky:

1. Sólový repertoár: F.David: Concertino op.4

Hra sólového repertoáru spamäti nie je podmienkou.

2. Orchestrálne party:

M.Stewart: Hello Dolly
R.Portman: Malý Princ
D.Shostakovich: Symphony Nr.11
D.Shostakovich: Symphony Nr.10
B.Smetana: Predaná nevesta
W.A.Mozart: Requiem

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 v stredu 25.09.2024 o 10:00 hod.

Orchestrálne materiály sú zverejnené na webovej stránke Štátnej opery (https://www.stateopera.sk/sk/praca), alebo na požiadanie budú zaslané e-mailom. Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod automaticky. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Notové materiály: https://bit.ly/notove_materialy_2024 

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom, tel. kontaktom a súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné zaslať e-mailom na: milan.bernat@stateopera.sk alebo poštou na adresu: Štátna opera, Národná 11, 974 73  Banská Bystrica a to najneskôr do 18.09.2024 (streda). Len vybraní uchádzači budú pozvaní na konkurz.

Štátna opera ponúka: • plat na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od dosiahnutej praxe; • týždeň dovolenky navyše; • finančný príspevok na stravu; 

• ďalšie výhody vyplývajúce z platnej Kolektívnej zmluvy.

Kontaktná osoba: Mgr. art. Milan Bernát, tel.: 0905 985 183, e-mail: milan.bernat@stateopera.sk

Naši partneri