Domov > Hrnčiarsky bál > Hrnčiarsky bál

Hrnčiarsky bál

14.02.2019štvrtok18:30

120 min

Gejza Dusík

Hudobné naštudovanie:
Ján Procházka
Dirigent:
Ján Procházka
Réžia a choreografia:
Jaroslav Moravčík
Kostýmy:
Adriena Adamíková
Scéna:
Jaroslav Valek
Zbormajsterka:
Iveta Popovičová

Rafael:
Ivan Zvarík
Serafína, jeho žena:
Alena Hodálová
Ilonka, ich dcéra:
Katarína Procházková
Anička, ich chovanica:
Oľga Hromadová
Ferko, tovariš:
Michal Hýrošš
Flóriš, tovariš:
Dušan Šimo
Gašpar:
Martin Popovič
Katka, jeho dcéra:
Patrícia Solotruková
Peter, jeho syn:
Róbert Smiščík
Benický:
Ján Haruštiak
Šándor, jeho syn:
Šimon Svitok
Exekútor:
Marián Hadraba
Paľko:
Karol Kurtulík

Spoluúčinkuje:
zbor, balet a orchester Štátnej opery

Libreto: Pavol Braxatoris
Úprava textu: Alžbeta Lukáčová

Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.

Fotky a videá

NOVINKY

Naši partneri