Domov > Čarovná flauta > Čarovná flauta

Čarovná flauta

26.02.2019utorok10:00

Wolfgang Amadeus Mozart

Hudobné naštudovanie:
Igor Bulla
Dirigent:
Igor Bulla
Réžia:
Dominik Beneš
Scéna a kostýmy:
Zuzana Přibilová
Zbormajsterka:
Iveta Popovičová

TAMÍNO:
Dušan Šimo
PAMÍNA:
Michaela Kušteková
SARASTRO:
Ivan Zvarík
KRÁĽOVNÁ NOCI:
Mariana Hochelová
PAPAGÉNO:
Marek Pobuda
PAPAGÉNA:
Michaela Tonková
1. DÁMA:
Andrea Vizvári
2. DÁMA:
Eva Vodilová
3. DÁMA:
Angelika Pavlech
MONOSTATOS:
Tomáš Dedič
1. OZBROJENEC:
Matej Bartko
2. OZBROJENEC:
Martin Kurek
1. CHLAPEC:
Lenka Jombíková
2. CHLAPEC:
Adriana Pružincová
3. CHLAPEC:
Nora Chmelík Hutňanová

Spoluúčinkuje:
zbor, balet a orchester Štátnej opery
Koncertný majster:
Oldřich Husák

Libreto: Emanuel Schikaneder
Preklad: Jela Krčméryová, Alexandra Braxatorisová

Posledné divadelné dielo hudobného génia W. A. Mozarta sa stalo jednou z najfrekventovanejších opier na svete. Čarovná flauta je pritom dielo „dobového strihu” − vychádza z tradície singspielu, spevohry kombinujúcej spievané a hovorené pasáže. Popri postavách z ľudského sveta tu vystupujú rozprávkové bytosti a nadprirodzené sily. V príbehu sú zakódované rôzne životné postoje, filozofie, dielo nastoľuje otázky hraníc slobody a neslobody, pravdy a morálky.
     Láska princa Tamina a princeznej Paminy je vystavená rôznym skúškam, na konci ktorých stojí spoločné šťastie. Kontrastný pár predstavuje humorný párik Papageno a Papagena, ktorí vnesú do deja nemálo žartov. Démonickým zjavom príbehu je Kráľovná noci charakterizovaná fenomenálnymi hudobnými číslami... Nenadarmo sa Čarovná flauta po premiére v roku 1791 stala hitom. Nesmrteľná Mozartova hudba nadchýna aj dnes, po viac ako 220 rokoch. Je svieža, brilantná, nápaditá, jednoducho... súčasná.

Fotky a videá

NOVINKY

Naši partneri