Štátna opera logo

Umelecký súbor / Koncertný majster

Michal Hudák

Koncertný majster

Služba  obrazok

Pochádza z Košíc. Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Košiciach u J. a M. Kyjovských a v Bratislave u V. Harvana, B. Warchala ml., A. Vrteľa. Stredoškolské štúdium ukončil v Banskej Bystrici u I. Nováka. V ďalšom štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici u J. Kopelmana, P. Strenáčika a absolvoval u J. Špitkovej.
V orchestri Štátnej opery pôsobí od roku 2004, najskôr ako tutti hráč prvých huslí a od decembra 2005 ako koncertný majster.

Aktuality

OSPRAVEDLŇUJEME SA
za neúplnosť našich webových stránok
spôsobenú technickými problémami.

Na odstránení problému pracujeme.

Ďakujeme za porozumenie!

Zmena programu:

4.10. 2014 Hrnčiarsky bál o 18,30 hod.

 

 


 

Suflér

sufler
Mesiac September 2014
Stiahnite si Suflér na na celý mesiac a majte divadelný program stále po ruke

Pripravujeme

21.09.2014
Zájazd
Dana Dinková

VERDI...

Partneri