Štátna opera logo

Umelecký súbor / Koncertný majster

Michal Hudák

Koncertný majster

Služba  obrazok

Pochádza z Košíc. Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Košiciach u J. a M. Kyjovských a v Bratislave u V. Harvana, B. Warchala ml., A. Vrteľa. Stredoškolské štúdium ukončil v Banskej Bystrici u I. Nováka. V ďalšom štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici u J. Kopelmana, P. Strenáčika a absolvoval u J. Špitkovej.
V orchestri Štátnej opery pôsobí od roku 2004, najskôr ako tutti hráč prvých huslí a od decembra 2005 ako koncertný majster.

Aktuality                                                           

                                                

Za občasné výpadky informácii na našej WEB-stránke sa ospravedlňujeme. Na odstránení problému intenzívne pracujeme. Ďakujeme za porozumenie!


 

 


 

Suflér

sufler
Mesiac Október 2014
Stiahnite si Suflér na na celý mesiac a majte divadelný program stále po ruke

Pripravujeme

26.10.2014
Koncert
Štátna opera

Festival Banskobystrické hudob...

08.11.2014
Zájazd
Gaetano Donizetti

Maria Stuarda...

27.11.2014
Zájazd
Giuseppe Verdi

Nabucco...

Partneri