Štátna opera logo

Umelecký súbor / Koncertný majster

Michal Hudák

Koncertný majster

Služba  obrazok

Pochádza z Košíc. Hru na husliach študoval na Konzervatóriu v Košiciach u J. a M. Kyjovských a v Bratislave u V. Harvana, B. Warchala ml., A. Vrteľa. Stredoškolské štúdium ukončil v Banskej Bystrici u I. Nováka. V ďalšom štúdiu pokračoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici u J. Kopelmana, P. Strenáčika a absolvoval u J. Špitkovej.
V orchestri Štátnej opery pôsobí od roku 2004, najskôr ako tutti hráč prvých huslí a od decembra 2005 ako koncertný majster.

Aktuality

PREMIÉRY
BALETNÝ TROJTITUL
26. a 28. 4. 2014, 18,30 h

***
Hosť mesiaca:
PAVOL BRŠLÍK

ako Lenskij
***
Online predaj vstupeniek

Suflér

sufler
Mesiac Apríl 2014
Stiahnite si Suflér na na celý mesiac a majte divadelný program stále po ruke

Pripravujeme

26.04.2014
Premiéra
C. Debussy, R. Sakamoto, M. Adamus, I. Stravinskij

Faunovovo popoludnie, Biele sny...

28.04.2014
Premiéra
C. Debussy, R. Sakamoto, M. Adamus, I. Stravinskij

Faunovovo popoludnie, Biele sny...

30.04.2014
Koncert
Štátna opera, Akadémia umení

Symfonický koncert...

Partneri