Domov > Typ Predstavenia > Opereta

Opereta

Grófka Marica

Libreto: Julius Brammer a Alfred Grünvald

Preklad spevných a prozaických textov: Ladislav Holoubek

Slovenčina

Zem úsmevov

Text: Ludwig Herzer a Fritz Lӧhner podľa Viktora Léona

Preklad: Miro Procházka

Slovenčina

Indigo

Libreto:   Maximilian Steiner
Preklad a úprava:   Július Gyermek

Indigo je prvou operetou Johanna Straussa mladšieho. Jej uvedenie v Štátnej opere je súčasťou Európskeho festivalu scénických diel Johanna Straussa (Europäisches Johann Strauss Bühnewerke-Festival, skr.: EJSF), ktorý sa koná v spolupráci s Viedenským inštitútom pre Straussov výskum (Wiener Institut für Strauss-Forschung). Festival prvýkrát v histórii prezentuje všetkých 17 scénických diel Johanna Straussa. Príbeh operety je preplnený komickými situáciami na pozadí zlých ekonomických pomerov v krajine kráľa Indiga. Je to neschopný vládca, ktorý prežíva len z daní obyvateľstva. Paralelne sa tu odohráva príbeh lásky Jania, naoko Indigovho radcu, a Fantasky, mladej Viedenčanky uväznenej v Indigovom háreme. Kde-tu sa pripletie muličiar Alibaba, ktorý by si v kráľovom háreme rád užil, ale nedarí sa mu, lebo jeho žena Tofana mu je stále v pätách. Triumfálna premiéra diela sa konala 10. februára 1871 vo Viedni.

Slovenčina

Grófka Marica

Libreto: Július Brammer a Alfréd Grünwald.
Slovenský preklad: Ladislav Holoubek.

Grófka Marica je jednou z najhranejších a najobľúbenejších operiet.
Dej sa odohráva v idylickej rezidencii jednej balkánskej ríše, kde sa spieva a tancuje čardáš. Schudobnený šľachtic Tasillo je zamestnaný ako správca statku bohatej grófky Marice. Tá svojho vidieckeho zamestnanca vôbec nepozná. Keď však znenazdajky navštívi svoje panstvo, kde chce na chvíľu uniknúť pred zástupmi nápadníkov, dôjde k osudovému stretnutiu. Zdá sa, že po počiatočnom flirtovaní nebude „neobyčajnému“ správcovi a bohatej grófke nič stáť v ceste ich lásky, keby..., keby nenastala komplikácia... O tom, že sa všetko na dobré obráti, nemôže byť pochýb. Veď hovoríme o jednej z najpopulárnejších Kálmánových operiet. Príťažlivé tanečné melódie a rytmy, piesne „Nás čaká Varaždín, Hraj Cigán“ a ďalšie, to je Grófka Marica.

Slovenčina

Cárovič

Opereta v troch dejstvách.

Libreto: Bela Jenbach a Heinz Reichert
Prebásnenie: Daniel Hevier

Veľká klasická opereta, ktorá vznikla podľa literárnej predlohy poľskej autorky Gabriely Zapolskej. Jej premiéra sa uskutočnila v roku 1927 v Berlíne, a to hneď s veľkým úspechom. Napriek tomu, že ide o dielo „ľahšieho žánru“, nechýbajú mu ani vážne tóny a ponúka vypäté melódie priam Pucciniovského štýlu, reprezentovaného dvomi ústrednými postavami (soprán, tenor). Dej operety bol pôvodne situovaný do 18. storočia a vystupoval v ňom Alexej Petrovič, syn cára Petra Veľkého. Cárovič sa zaľúbil do Fínky a odcestoval s ňou do exotického Talianska – pod tlakom otca sa však musel vrátiť naspäť do Ruska, kde bol uväznený.
Tvorcovia diela sa však napokon rozhodli zjemniť v tom čase politicky chúlostivé časti diela a dej preniesli o storočie neskôr, čím sa hlavná postava operety stratila oporu v dejinách. Dej operety však umožnil použiť ruské i talianske ľudové hudobné motívy, čo ju robí divácky i poslucháčsky atraktívnou i v súčasnosti.

 

Slovenčina

Veselá vdova

Libreto:   Victor Léon a Leo Stein
Prebásnenie a úprava textov:   Dalibor Heger a Dana Dinková

Veselá vdova je považovaná za Lehárovu najobľúbenejšiu operetu. Jedným z dôvodov je aj námet vychádzajúci z vtedajšej doby. Mladého grófa Danila z veľvyslanectva istého balkánskeho štátu vláda poverí, aby získal priazeň bohatej vdovy. Dôvodom je, na počudovanie, jej majetok. Danilovi sa úloha lovca majetku nepozdáva. Nakoniec sa, napriek politickým záujmom svojej krajiny, do krásnej Hany zamiluje a na svoje konto si pripíše pár miliónov. Pri komponovaní operety Lehár rafinovane využil vtedajšie moderné tance a melodiku obohatenú exotickými prvkami a slovanským koloritom. Premiéra diela sa konala 28. decembra 1905 v divadle Theater an der Wien.

Slovenčina

Cigánsky barón

Jedna z najhrávanejších operiet, príbeh o bezhraničnej láske, národnej hrdosti a ľudskej dôstojnosti.

Libreto: Ignaz Schnitzer

Prebásnenie textov: Juraj Soviar

Slovenčina

Vojvodkyňa z Chicaga

Libreto: Julius Brammer a Alfred Grünwald
Prebásnenie a úprava textov: Lenka Horinková

Opereta v dvoch dejstvách s libretom Juliusa Brammera a Alfreda Grünwalda mala premiéru  5.  apríla 1928 vo viedenskom Theater an der Wien. Témou zábavného príbehu je dobrodružná cesta dcéry milionára Miss Mary Loyd a jej bizarné predsavzatie kúpiť si v Európe palác aj s princom. V pestrej kompozícii sa miešajú prvky viedenskej hudobnej tradície a jazzu. Opereta zaznamenala v časoch svojho vzniku veľkú popularitu nielen v Európe ale aj USA a dodnes divákov oslovuje svojou sviežosťou.

Slovenčina

Cigánska láska

Libreto: Móric Mittelmann Dedinský
​Úprava libreta: Dana Dinková

 

Týmto dielom si skladateľ Franz Lehár splnil sen a napísal vskutku opernú operetu. V troch dejstvách prerozprával príbeh Zoriky, dcéry bojara Petra Dragotina. Zorika sa stane obeťou vlastných vášní.  Jej zámer vydať za sa snúbenca Jonela  spochybní príchod Jóžiho, excentrického cigánskeho huslistu.  Odpoveď na svoju dilemu či ostať vernou Jonelovi, alebo odísť s Jóžim hľadá Zorika v sne. Prostredníctvom neho spoznáva skutočnú lásku a zbaví sa svojich pochybností. Dielo je zmesou plnokrvnej hudby rakúsko-uhorského kultúrneho prostredia v Lehárovskom aranžmáne s najkrajšími čardášmi operetnej literatúry.

Slovenčina

Hrnčiarsky bál

Libreto: Pavol Braxatoris
Úprava textu: Alžbeta Lukáčová

Z dvanástich operiet Gejzu Dusíka je kvalitatívnym vrcholom Hrnčiarsky bál. Námet je zasadený do revolučných rokov 1848-1849, ktoré sú v slovenských dejinách spojené s národným hnutím Štúrovcov. Príbeh sa odohráva v prostredí slovenských hrnčiarov na Záhorí. Opereta je kompozične prepracovaná a popretkávaná slovenským folklórom. Premiéru mala na scéne košického Štátneho divadla v roku 1956 a neskôr ju hrali takmer vo všetkých slovenských divadlách, aj v zahraničí. Dnes patrí toto dielo do zlatého fondu slovenskej operetnej tvorby.

Slovenčina

NOVINKY

Naši partneri