Domov > KONKURZ zbor

KONKURZ zbor

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje
                         KONKURZ
        na obsadenie pracovného miesta :

člen interného zboru Štátnej opery – hlasová skupina 1. soprán
externý zbor – všetky hlasové skupiny

 

 

TERMÍN KONKURZU :  25.02.2019 o 16,30 hod.
v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

PODMIENKY :
-    všeobecné hudobné schopnosti
-    prednes dvoch árií alebo piesní so sprievodom klavíra, (korepetítor k dispozícii, možnosť vlastného korepetítora)
-    spev z listu
-    zborová prax vítaná, nie je podmienkou
-    pre prijatie do interného zboru je potrebné absolvované  vzdelanie na konzervatóriu alebo VŠ príslušného smeru
-    pre prijatie do interného zboru odporúčame priniesť potvrdenie od foniatra

Kontaktná osoba:  Mgr.art. Iveta Popovičová, zbormajsterka
tel.číslo :                0917453928
e -mail:                  iveta.popovicova@stateopera.sk
( prosíme poslať životopis a repertoár na konkurz )

NOVINKY

Naši partneri