Domov > Konkurz tutti hráč v skupine II. huslí

Konkurz tutti hráč v skupine II. huslí

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje  konkurz 
na obsadenie pracovného  miesta v orchestri ŠO :

tutti hráč v skupine II. huslí

Vzdelanie :
-  absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

 

Podmienky :

1. Sólový repertoár :

-   W.A. Mozart : ľubovoľný husľový koncert I. a II. časť + kadencie
-   J.S. Bach : Sonáty a partity pre sólové husle ( dve kontr. časti podľa vlastného výberu )

Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.

2. Orchestrálne party :

 -   A. Dvořák :  Rusalka
 -   G.Puccini :  Tosca  
 -   S. Rachmaninov : Aleko
 -   G.Verdi :  Traviata
 -   P.I. Čajkovskij :  Iolanta
 -   P.I. Čajkovskij :  Eugen Onegin
 -    S. Prokofjev :  Rómeo a Júlia

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční   dňa  17.5.2018 o 11,00 hod.  v  budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

Orchestrálne materiály budú na požiadanie zaslané poštou  alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne v archíve hudobných materiálov v budove ŠO.

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky a životopis  prosíme  zaslať  do 12.5.2018

Kontaktná osoba :  Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905985183
                               e-mail :  lehotskyhenrich@gmail.com

Fotky a videá

NOVINKY

Naši partneri