Domov > Konkurz tutti hráč v skupine II. huslí

Konkurz tutti hráč v skupine II. huslí

     

     Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje  konkurz 
     na obsadenie pracovného  miesta v orchestri ŠO :
                     tutti hráč v skupine II. huslí

 

 

Vzdelanie :
-  absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

Podmienky :

1. Sólový repertoár :
-   W.A. Mozart : ľubovoľný husľový koncert I. a II. časť + kadencie
-   J.S. Bach : Sonáty a partity pre sólové husle ( dve kontr. časti podľa vlastného výberu )

Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.

2. Orchestrálne party :
-   A. Dvořák :  Rusalka
-   G.Puccini :  Tosca   
-   S. Rachmaninov : Aleko
-   G.Verdi :  Traviata 
-   P.I. Čajkovskij :  Iolanta
-   P.I. Čajkovskij :  Eugen Onegin
-    S. Prokofjev :  Rómeo a Júlia

3. Hra z listu.

Konkurz sa uskutoční   dňa  23.10.2018 o 12,30 hod.  v  budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

Orchestrálne materiály budú na požiadanie zaslané e-mailom  alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne v archíve hudobných materiálov v budove ŠO.

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

Prihlášky a životopis  prosíme  zaslať  do 18.10.2018

Kontaktná osoba :  Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905985183
e-mail :  lehotskyhenrich@gmail.com

NOVINKY

Naši partneri