Domov > KONKURZ člen zboru

KONKURZ člen zboru

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje

                          KONKURZ
na obsadenie pracovného miesta :

člen interného zboru Štátnej opery – hlasové skupiny tenor, barytón, bas
externý zbor – všetky hlasové skupiny

TERMÍN KONKURZU :  29.05.2018 o 17,00hod.
v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

PODMIENKY :
-    všeobecné hudobné schopnosti
-    prednes dvoch piesní alebo árií so sprievodom klavíra, (korepetítor k dispozícii, možnosť vlastného korepetítora)
-    spev z listu
-    zborová prax vítaná, nie je podmienkou
-    pre prijatie do interného zboru odporúčame priniesť potvrdenie od foniatra

Kontaktná osoba: Mgr.art. Iveta Popovičová, zbormajsterka
tel.číslo :                0917453928
e -mail:                  iveta.popovicova@stateopera.sk
/odporúčame poslať profesijný životopis/

NOVINKY

Naši partneri