Štátna opera logo

O nás / Členovia zboru

Členovia zboru

Soprán

Jitka Ťatliaková - chorovod

Diana Deáková Zvaríková
Michaela Sojčáková
Adriána Škrváňová
Anna Martinelliová
Michaela Kopálová
Darina Benčová
Frederika Kováčiková (MD)
Gabriela Brinčková (MD)
Ivana Kurtulíková

 

Alt

Mária Vajdová - chorovod

Viera Mlynarčíková
Andrea Cíglerová
Irena Glézlová
Darina Kunková 
Katarína Adamíková
Slavomyra Kapralova
Martina Papánková

 

Tenor

Matej Bartko - chorovod

Juraj Kašša
Jozef Rochovský
Anton Kožák
Peter Vigaš
Jozef Maliňák

 

Bas

Daniel Kováčik - chorovod

Igor Kúchen
Slavomír Macák

Juraj Duda
Karol Kurtulík
Štefan Babjak
Dušan Kubíny

 

Aktuality

DERNIÉRA
 klik

DIVADELNÁ KAVIAREŇ 
opäť OTVORENÁ

klik

Suflér

sufler
Mesiac Február 2016
Stiahnite si Suflér na na celý mesiac a majte divadelný program stále po ruke

Pripravujeme

05.03.2016
Premiéra
Ján Cikker

Juro Jánošík...

09.03.2016
Koncert
Bohéma klub Štátnej opery

Hudobné soirée...

10.03.2016
Zájazd
Gejza Dusík

Hrnčiarsky bál...

Partneri