Štátna opera logo

O nás / Členovia zboru

Členovia zboru

Soprán

Jitka Ťatliaková - chorovod

Diana Deáková Zvaríková
Michaela Sojčáková
Adriána Škrváňová
Anna Martinelliová
Michaela Kopálová
Darina Benčová
Frederika Kováčiková (MD)
Gabriela Brinčková (MD)
Ivana Kurtulíková

 

Alt

Mária Vajdová - chorovod

Viera Mlynarčíková
Andrea Cíglerová
Irena Glézlová
Darina Kunková 
Katarína Adamíková
Slavomyra Kapralova
Martina Papánková

 

Tenor

Matej Bartko - chorovod

Juraj Kašša
Jozef Rochovský
Anton Kožák
Peter Vigaš
Jozef Maliňák

 

Bas

Daniel Kováčik - chorovod

Igor Kúchen
Slavomír Macák

Juraj Duda
Karol Kurtulík
Štefan Babjak
Dušan Kubíny

 

Aktuality

HVIEZDNY JÚN
v Štátnej opere

*********

 OPERALIA BB 2015

*********
 Prenájom kaviarene - info tu

Suflér

sufler
Mesiac Máj 2015
Stiahnite si Suflér na na celý mesiac a majte divadelný program stále po ruke

Pripravujeme

15.06.2015
Zájazd
Gejza Dusík

Hrnčiarsky bál...

Partneri