Štátna opera logo

/ Pracovné príležitosti

 

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje

KONKURZ

na obsadenie  pracovného  miesta :

 

člen zboru Štátnej opery (interný, externý)

všetky hlasové  skupiny

 

TERMÍN KONKURZU :  31. 5. 2016 o 18,00 hod.

v  budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11 (vchod cez vrátnicu od Cikkerovej ulice)

PODMIENKY

-    všeobecné hudobné schopnosti

-    prednes dvoch piesní alebo jednej árie so sprievodom  klavíra, (korepetítor k dispozícii, možnosť vlastného korepetítora)

                     -   zborová prax vítaná, nie je podmienkou

 

Kontaktná osoba:  Mgr.art. Iveta Popovičová, zbormajsterka

tel.číslo :              0917453928

e -mail :                iveta.popovicova@stateopera.sk

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje 

KONKURZ 

na obsadenie pracovného miesta v orchestri ŠO :

 

hráč na violu -  tutti

(zastupovanie počas materskej dovolenky)

 

VZDELANIE:

                   -  absolutórium konzervatória alebo VŠ príslušného smeru

 

PODMIENKY:

1. Sólový repertoár :

                   -    koncert pre violu z obdobia klasicizmu alebo romantizmu - rýchla, pomalá časť + kadencia

Hra sólového repertoáru spamäti je podmienkou.

 

2. Orchestrálne party :

                   -   G. Bizet : Lovci perál

                   -   A. Dvořák : Rusalka

                   -   G. Verdi : Nabucco

                   -   P. Mascagni : Amico Fritz

 

3. Hra z listu.

 

Konkurz sa uskutoční   dňa 16. 6. 2016 o 12,30 hod. v budove Štátnej opery v Banskej Bystrici, Národná 11

 

Orchestrálne materiály budú na požiadanie zaslané poštou  alebo je možné si ich vyzdvihnúť osobne v archíve hudobných materiálov v budove ŠO.

Štátna opera neposkytuje klavírny sprievod. Klavírny sprievod sa môže poskytnúť, ak uchádzač o tento sprievod písomne požiada aspoň týždeň pred termínom konkurzu a zároveň uvedie názov koncertu, ku ktorému klavírny sprievod potrebuje.

 

Prihlášky a životopis prosíme zaslať do 10. 6. 2016

Kontaktná osoba :  Mgr. art. Henrich Lehotský, tel. : 0905985183

e-mail :                  lehotskyhenrich@gmail.com

 

***********************************************************************************************************************************************************************************************************

Riaditeľ Štátnej opery Banská Bystrica vypisuje

KONKURZ

na pracovné miesto do

baletného súboru Štátnej opery

 

PODMIENKY :

                    - vzdelanie v oblasti tanca

 

Konkurz sa uskutoční  2. 6. 2016 o 13,30 hod. na baletnej sále v Štátnej opere, Národná 11, Banská Bystrica.

 

Žiadosť o účasť na konkurze a profesijný životopis je potrebné poslať do 30. 5. 2016  na hore uvedenú adresu alebo na mail : beata.gaalova@post.sk, dana.dinkova@gmail.com

 

Kontakt :

Mgr. art. Dana Dinková  tel :  0903410149

Mgr. art. Beáta Gaálová  tel. : 0917964290

/sites/default/files/KONKURZ%20-hr%C3%A1%C4%8D%20na%20violu.pdf

/sites/default/files/KONKURZ%20-%20balet.pdf

Aktuality


HVIEZDNY JÚN
07.06.2016 - 11.06.2016

 

OPERALIA BANSKÁ BYSTRICA 2016
20. 08. 2016 - 23. 08. 2016

klik

Suflér

sufler
Mesiac Máj 2016
Stiahnite si Suflér na na celý mesiac a majte divadelný program stále po ruke

Pripravujeme

Partneri