Important
notes

1
2
3
4
Štátna opera so sídlom Národná 11, Banská Bystrica
Dňa 16. januára 2018 prevzal riaditeľ Štátnej opery PhDr.
K O N K U R Z
Darček, ktorý poteší nielen srdce, ale i dušu.

What will we play

Macbeth Giuseppe Verdi
Opera

165 min

Dielo uvádzame v talianskom jazyku so slovenskými titulkami